"Twórcy - Wytwórcy - Przetwórcy"


Issuu - logored. Anna Weronika Brzezińska, Sylwia Kucharska 
"Twórcy - Wytwórcy - Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego" 
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 2018

Monografia będąca pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Dyskutowano nad kondycją współczesnego rękodzieła i rzemiosła oraz jego związku z projektowaniem. Celem dyskusji było zintegrowanie wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz nauk o sztuce dotyczącej zapotrzebowania przez różne środowiska na przedmioty i przestrzenie odwołujące się do dziedzictwa kulturowego regionów. Konferencja dotyczyła szerszej refleksji nad tym, czym dla współczesnych badaczy oraz projektantów, twórców nieprofesjonalnych i profesjonalnych może być dziedzictwo kulturowe i społeczne Cepelii. Zadanie zostało dofinansowane ze środków programu MKiDN Kultura ludowa i tradycyjna 2018.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo