Barbarzyńskie tsunami - już do obejrzenia w Kaliszu

W piątek 7 lutego w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza przy ul. Kolegialnej 4 (wejście od ul. Łaziennej) w Kaliszu odbył się wernisaż wystawy „Barbarzyńskie Tsunami”. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem, podobnie jak i sama wystawa, ponieważ to właśnie w Kaliszu, po raz ostatni, można podziwiać tak okazały zbiór wytworu rąk ludzkich pochodzących z okresu III – VII w. n.e., zgromadzony w jednym miejscu, na jednej wystawie. Po finisażu, który odbędzie się 15 marca, muzealia wrócą do swoich muzeów, kończąc tym samym trzyletnią trasę ekspozycyjną.

Podczas wernisażu odbył się wykład Prof. dr hab. Magdaleny Mączyńskiej z Instytutu Archeologii, Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego; można było przyjrzeć się jak wyglądali Rzymianie i Barbarzyńcy oraz skosztować jedzenia i napojów z czasów "Barbarzyńskiego tsunami". 

Historia wczesnych wieków naszej ery została dość dokładnie zbadana zarówno przez historyków, archeologów, paleobotaników i uczonych licznych innych dziedzin. Europa, znajdująca się wtedy w znakomitej większości pod kontrolą lub wpływami Imperium Rzymskiego, zdawać się może, zdradziła już w dużej mierze swe sekrety skrywane pod grubą warstwą ziemi, a legiony naukowców skrzętnie odczytały zapiski ówczesnych, traktujące zarówno o sprawach ważkich, jak i tych bardziej przyziemnych. W obrazie względnego spokoju, pojawia się potężna fala migracji, szalejącej nie tylko za limesem, ale z czasem i na terenie Cesarstwa! Niczym tsunami, rozlewa się po rozległych terenach Europy, niszcząc i przesuwając umowne granice, prowokując konflikty i boje. Epoka złota i srebra, tak wyraźnie widoczna w przejawach wytwórczości rzemieślniczej, przeradza się w krwawą walkę o ziemie i perspektywy przetrwania, skłania do porzucania osad i panicznej ucieczki na nieznane dotychczas tereny, a czasem wprost pod ostrza agresora. Wtedy też człowiek określany „barbarzyńcą” nie jest już postrzegany jedynie jako neutralny cudzoziemiec, mieszkaniec ziem odległych, leżących poza Cesarstwem, a staje się potencjalnym zagrożeniem, niosącym kres wspaniałej kulturze antycznej.

Kanwą wystawy pt. „Barbarzyńskie Tsunami” są wydarzenia z dziejów Europy wstrząsające cywilizacją późnego antyku między schyłkiem IV wieku a początkiem VI stulecia, w okresie nazywanym wielką wędrówką ludów. Były to czasy intensywnych ruchów migracyjnych plemion barbarzyńskich, które przełamały granice Imperium Romanum, wtargnęły na jego obszar, rozciągający się na znacznych połaciach Europy i Afryki Północnej, zadając ostateczny cios istnieniu Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Często tworzyły na jego gruzach własne królestwa. Niektóre z tych ludów, odnotowywane w antycznych źródłach pisanych, wywodziły się z dorzecza Odry i Wisły, gdzie zamieszkiwały w pierwszych wiekach naszej ery. Odegrały one znaczącą rolę w wydarzeniach powiązanych z migracjami plemion, a także w kształtowaniu nowego porządku w Europie średniowiecznej. Świadectwa ich pobytu na ziemiach polskich oraz kontaktów z innymi społecznościami barbarzyńskimi i cywilizacją rzymską, są odkrywane w różnych regionach położonych między Bałtykiem a Karpatami. Niejednokrotnie należą one do najbardziej spektakularnych znalezisk archeologicznych z obszaru Polski i stanowią ozdobę muzealnych kolekcji.

Cześć najistotniejszych zabytków z dorzecza Odry i Wisły, wzbogacony o kilka znalezisk z obszarów nadczarnomorskich i z terenu Francji, jest prezentowany na wystawie, przygotowanej ze zbiorów kilkunastu polskich muzeów. Są to głównie przedmioty pochodzące ze skarbów i grobów zawierających wyposażenie elitarne. Elementy uzbrojenia, efektowne ozdoby stroju, środki płatnicze czy przedmioty użytku codziennego zgromadzone na ekspozycji  pozwalają zilustrować obecność na ziemiach polskich różnych społeczności oraz ich udział w wymianie kulturowej i transformacjach w dobie wielkiej wędrówki ludów.

Ekspozycja została przygotowywana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Uniwersytet Warszawski we współpracy z jedenastoma muzeami. Jest ona również pokłosiem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Okres Wędrówek Ludów między Odrą a Wisłą”, realizowanego w ostatnich latach na Uniwersytecie Warszawskim przez grono polskich badaczy we współpracy z naukowcami z innych krajów europejskich.

Warto podkreślić, że wystawa łączy w sobie tradycyjną ekspozycję, gdzie główną rolę odgrywają wyselekcjonowane muzealia, z nowoczesnymi technologiami, umożliwiającymi w sposób dynamiczny, a jednocześnie dyskretny, poszerzyć zasób informacji o epoce, zabytkach oraz o wynikach badań przyrodniczych, wspomagających rekonstrukcję historii europejskiego osadnictwa.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy. Radzimy się spieszyć, ponieważ gości w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza przy ul. Kolegialnej 4 (wejście od ul. Łaziennej)  tylko do 15 marca. 

Więcej zdjęć znajdziesz na naszym FB - kliknij tutaj

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo