Centrum Rysunku i Grafiki
im. Tadeusza Kulisiewicza - logo

Artykuły - nagłówek - CRiG

Figuracje

14 stycznia - 28 lutego 2016

Kurator: Hanna Jaworowicz

Pierwsza część projektu „Spotkania z grafiką artystyczną” przygotowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Artystycznej Kissprint i Wydziałem Grafiki ASP w Warszawie. Autorka prac - Marta Banaszak, jest absolwentką tej uczelni. Zajmuje się grafiką warsztatową, tworzy głównie w technice linorytu.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo