I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Południowej Wielkopolski

Wyniki

Pierwsza edycja Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Południowej Wielkopolski odbyła się 15 września 2018 r. w skansenie na terenie oddziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie.

Organizatorem było Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiej Izby RolniczejTurniej patronatem objął wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof GrabowskiHonorowy patronat nad wydarzeniem objął Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Odbyły się następujące konkurencje: kulinarna, literacka, rękodzielnicza i sprawnościowa. W trakcie turnieju wystąpiły również zespoły: Zespół Tańca Ludowego „Głogowianie”, Zespół Ludowy „Łagiewniczanie”, Zespół Folklorystyczny „Snutki” i Kapela z Kociny.

Konkurencje oceniało jury w składzie: dr hab. Anna Weronika Brzezińska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sylwia Kucharska – dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Teresa Palacz – kierownik Oddziału Wielkopolskiego Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Piotr Kulka – kierownik Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie" oraz regionalista Karol Matczak.

Uczestniczki Turnieju

 1. Koło Gospodyń Wiejskich z Czekanowa

 2. Stowarzyszenie  Koło Gospodyń Wiejskich Żdżary

 3. Stowarzyszenie  Koło Gospodyń Wiejskich Stara Obra

 4. Stowarzyszenie  Koło Gospodyń Wiejskich w Kwiatkowie

 5. Koło Gospodyń Wiejskich Głogowa

 6. Stowarzyszenie  Koło Gospodyń Wiejskich "Gosposia" w Golinie

 7. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich "Akacja" w Szkudli

 8. Koło Gospodyń Wiejskich – Lipe

 9. Koło Gospodyń Wiejskich – Żegocin

 10. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Bukowianka" w Bukownicy

 11. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Gminy Jaraczewo

 12. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Lewkowie

 13. Koło Gospodyń Wiejskich w Chrzanie

 14. Koło Gospodyń Wiejskich w Opatowie

 15. Stowarzyszenie Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwa Tokary

Zwycięzcy Turnieju

I miejsce nagroda główna - Stowarzyszenie  Koło Gospodyń Wiejskich Stara Obra, które otrzymało bon o wartości 3 tys. zł na zakupy sprzętu AGD ufundowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego statuetkę oraz dyplom.

II miejsce – Stowarzyszenie  Koło Gospodyń Wiejskich Żdżary, które otrzymało bon o wartości 2 tys. zł na zakupy sprzętu AGD ufundowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, statuetkę oraz dyplom.

III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Głogowa, które otrzymało bon o wartości 1 tys. zł na zakupy sprzętu AGD ufundowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego statuetkę oraz dyplom.

Konkurencja kulinarna

Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały do oceny wykonane wcześniej dwie potrawy na podstawie tradycyjnych przepisów regionalnych: (1) potrawa, której głównym składnikiem będzie dynia („korbol”) oraz (2) potrawę, której głównym składnikiem będą ziemniaki („pyry”). Ocenie podlegał będą smak potrawy, estetyka prezentacji oraz wierność tradycji kulinarnej danego regionu.

Zwycięzcą konkurencji jest Stowarzyszenie  Koło Gospodyń Wiejskich w Kwiatkowie, które otrzymało sprzęt AGD ufundowany przez Gminę Opatówek i Gminę Stawiszyn oraz upominki od firm: Ceko Sp. z o.o., Pollena Ostrzeszów, JAKO Sp. z o.o.

Konkurencja literacka

Każde Koło Gospodyń Wiejskich napisało wcześniej krótki, rymowany wierszyk o swojej miejscowości, składający się minimum z 6, maksimum z 10 zwrotek. Przedstawicielka każdego z Kół przeczytała lub wyrecytowała wiersz. Ocenie podlegała oryginalność tekstu, sposób charakterystyki swojej miejscowości oraz sposób prezentacji.

Zwycięzcą konkurencji jest Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Bukowianka" w Bukownicy, które otrzymało sprzęt AGD ufundowany przez Gminę Mycielin i Ceko Sp. z o.o. oraz upominki od firm: Ceko Sp. z o.o., Pollena Ostrzeszów, JAKO Sp. z o.o.

Konkurencja rękodzielnicza

Przedstawicielka każdego KGW wykonała na miejscu wycinaną firankę („zazdrostkę”) z białego pergaminu. Ocenie podlegała estetyka wykonania oraz wykorzystanie wzornictwa regionalnego.

Zwycięzcą konkurencji jest Stowarzyszenie Kół Gospodyń Gminy Jaraczewo, które otrzymało sprzęt AGD ufundowany przez Gminę Godziesze Wielkie i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Nocy i dni” oraz upominki od firm: Ceko Sp. z o.o., Pollena Ostrzeszów, JAKO Sp. z o.o.

Konkurencja sprawnościowa

Przedstawicielki każdego KGW obrały w jak najkrótszym czasie 2 kg ziemniaków i 1 kg marchwi oraz poszatkowały 5 główek kapusty. Każde zadanie wykonała jedna osoba. Ocenie podlegał łączny czas wykonania zadania i jego dokładność.

Zwycięzcą konkurencji jest Stowarzyszenie  Koło Gospodyń Wiejskich Stara Obra, które otrzymało sprzęt AGD ufundowany przez Ceko Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Nocy i dni” oraz upominki od firm: Ceko Sp. z o.o., Pollena Ostrzeszów, JAKO Sp. z o.o. oraz upominki od firm: Ceko Sp. z o.o., Pollena Ostrzeszów, JAKO Sp. z o.o.

Każde koło uczestniczące w turnieju otrzymało ponadto upominki ufundowane przez firmy: Wydawnictwo Martel, Haft S.A. Fabryka Firanek i Koronek, Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych oraz Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej.

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo