Kompleksowy remont muzeum dofinansowany z POIIŚ

Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu podpisało umowę o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0091/17 dotyczącą realizacji zadania pn. „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej” w ramach działania 8.1 priorytetu VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dzięki dofinansowaniu z POIIŚ możliwe będzie przeprowadzenie generalnego remontu wszystkich oddziałów muzeum. Zakres prac obejmuje:

  • Remont budynku głównego Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ul. Kościuszki 12 wraz z remontem elewacji budynku, utworzeniem nowych wystaw stałych oraz zakupem wyposażenia.

  • Modernizację infrastruktury na terenie oddziału Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu, w której zakres wchodzi: remont konserwatorski zabytkowej „białej chaty”, rewaloryzacja terenu, remont ścieżek pieszych, dostosowanie istniejących makiet budowli do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, montaż elementów edukacyjnych dla dzieci, modernizacja instalacji elektrycznych i zabezpieczających (system alarmowy, ppoż i telewizji dozorowej).

  • Remont i modernizację Oddziału Literackiego Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie obejmujący: remont konserwatorski skansenu (sześć zabytkowych chat drewnianych), rewaloryzację terenu zabytkowego parku, remont opłotowania i parkingu, oczyszczanie stawów i renowację zastawek, utwardzanie ścieżek pieszych, nasadzenia, modernizację instalacji elektrycznej zewnętrznej, remont dworku Marii Dąbrowskiej wraz z zakupem wyposażenia i utworzeniem nowych ekspozycji, budowę portierni umożliwiającą kontrolę dostępu do zabytkowego parku i skansenu, modernizację systemu ochrony (systemu alarmowego, ppoż i telewizji dozorowej).

Realizacja projektu potrwa do sierpnia 2023 r.

Całkowity koszt projektu wynosi 19.732.501,82 zł (koszty kwalifikowalne)

Dofinansowanie z POIIŚ wynosi 13.369.441,80 zł (85% kosztów kwalifikowalnych)

 

Wkład własny ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego wynosi 8.554.141 zł (15% kosztów kwalifikowalnych oraz koszty niekwalifikowalne)

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo