Lekcje muzealne

Oferta dotyczy grup zorganizowanych do 25 osób.
Zajęcia odbywają się po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej w poszczególnych oddziałach.

Oferta wprowadzona od jesieni 2019 roku

Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu - logo

ul. Bolesława Pobożnego 78-101, Kalisz
tel. 62/741 30 05 lub 691 996 528 (kierownik Marcin Magdziński)

 

• Co zbrojny brał na wojny? - Opowieść o uzbrojeniu zaczepnym i ochronnym używanym w średniowieczu wraz z prezentacją replik oraz analizą źródeł ikonograficznych.  Przymierzanie wybranych elementów stroju rycerza.
Cena: 8,00 zł/os.
Czas trwania 60 do 90 min.

• Smaki średniowiecza - Warsztaty, na których dowiemy się jakie menu serwowała słowiańska gospodyni. Poznamy przepisy, produkty, zioła i metody konserwacji żywności, a także wyposażenie dawnej kuchni. Każdy z uczestników samodzielnie przygotuje i upiecze podpłomyk.
Cena: 12,00 zł/os.
Czas trwania 60 do 90 min.

• Średniowieczna podróż w czasie - Opowieść o czasach średniowiecza połączona z elementami aktywności fizycznej i zabawy jak: przeciąganie liny, potyczka na bezpieczne miecze, zwiedzanie wnętrza średniowiecznych budynków, karmienie zwierząt gospodarskich.
Cena: 10,00 zł/os (cena z ogniskiem 13 zł/os., kiełbasa we własnym zakresie)

• W białej chacie - Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z tradycjami budownictwa ludowego i obyczajami życia codziennego rodziny chłopskiej z regionu kaliskiego. Poruszając się po dawnych izbach mieszkalnych zabytkowej chaty dowiedzą się jak żył, czym się zajmował, jakich przedmiotów używał, a także co jadał  dawniej gospodarz.
Cena: 8,00 zł/os.
Czas trwania 60 do 90 min.

• Tańcowała igła z nitką - Historia tkactwa od czasów najdawniejszych. Zajęcia prowadzone są interdyscyplinarnie, począwszy od odwiedzin w zagrodzie owiec, poprzez opowieści o uprawie lnu,  obróbce wełny, przędzeniu na kołowrotku i tkaniu na krośnie. Poznamy różne struktury i faktury materii na zakończenie zajęć każdy uczestnik własnoręcznie uszyje szmacianą sakiewkę lub wykona lalkę motankę.
Cena: 12,00 zł/os.
Czas trwania 60 do 90 min.

• Mały archeolog - Zajęcia podczas których uczestnicy poznają tajniki pracy osób zawodowo trudniących się badaniem przeszłości. W trakcie warsztatów  dzieci poprowadzą własne wykopaliska w specjalnie przygotowanym wykopie przy użyciu prawdziwego sprzętu wykopaliskowego. Po zakończonej pracy terenowej zajmą się działaniami gabinetowymi czyli będą rysować, mierzyć i ważyć repliki zabytkowych przedmiotów, a także wypełniać specjalnie przygotowane karty zabytków.ź
Cena: 10,00 zł/os.
Czas trwania 60 do 90 min.

• Papierowe lekcje - Opowieść o tym jak powstawał papier od czasów najdawniejszych, dowiemy się co wykorzystywano jako materiał piśmienniczy, każdy z uczestników wykona własnoręcznie papier czerpany na sicie. (warsztat dostępny w sezonie od maja do września)
Cena: 12,00 zł/os.
Czas trwania 60 do 90 min.

• Warsztat iluminatorski - Uczestnicy zapoznają się z historią pisma od czasów starożytnych. Podczas zajęć będzie można zmierzyć się  z warsztatem średniowiecznego skryby, oraz wykonać własnoręcznie miniaturę średniowieczną.
Cena: 12,00 zł/os.
Czas trwania 60 do 90 min.

• Na ludowo - Na zajęciach, które odbywają się we wnętrzach zabytkowej XVIII wiecznej chaty, uczestnicy zapoznają się z tradycjami sztuki ludowej. Poznają wzory stosowane w malarstwie ludowym naszego regionu i z pomocą wzornika odtworzą je na foli okładkowej.
Cena: 12,00 zł/os.
Czas trwania 60 do 90 min.

• W babcinej skrzyni - Na podstawie dekoracji ludowych znajdujących się w zabytkowej chacie chłopskiej, uczestnicy dowiedzą się jak wyglądała ludowa sztuka użytkowa ziemi kaliskiej. Częścią praktyczną warsztatu będzie wykonanie ozdoby papierowej  wycinanki w formie serwety, firanki lub tworzenie kwiatów z bibuły.
Cena: 12,00 zł/os.
Czas trwania 60 do 90 min.

 

Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza - logo

ul. Kolegialna 4, Kalisz
tel. (62) 757 29 99

Warsztaty nawiązujące do technik graficznych i rysunkowych używanych przez Tadeusza Kulisiewicza. Preferowana liczba uczestników w jednej grupie do 20 osób.  Czas trwania: w zależności od liczby uczestników 1-1,5h. 

• Czarne i białe. - Zajęcia, których celem jest zapoznanie dzieci i młodzieży z techniką graficzną w podstawowym zakresie. Uczestnicy wykonują własną pracą graficzną ucząc się podstawowego słownictwa związanego z warsztatem grafika. Każde spotkanie jest połączone z prezentacją pracowni Tadeusza Kulisiewicza, w tym narzędzi, których używał artysta. 
Cena: 5,00 zł/os.
Czas trwania 60 do 90 min.

 Sekrety frotażu - Warsztat, których celem jest zapoznanie dzieci i młodzieży z techniką odciskania faktur (frotażu) wykorzystywaną przez Tadeusza Kulisiewicza. Uczestnicy wykonują własną pracę. Spotkanie połączone jest z prezentacją pracowni Tadeusza Kulisiewicza, w tym narzędzi, których używał artysta.
Cena: 5,00 zł/os.
Czas trwania 60 do 90 min.

• Narysuj mi górską wioskę - Celem warsztatu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z formą listów oraz językiem ze zwrotami gwarowymi. Podstawą zajęć są wybrane listy od rodzin górali zaprzyjaźnionych z Tadeuszem Kulisiewiczem. Dzieci klas 0 – IV są zapoznawane z treścią listów z pomocą osób prowadzących warsztat. Klasy wyższe same czytają listy, wyszukują określenia gwarowe i tłumaczą je przy pomocy słownika. Na podstawie informacji zawartych w listach uczestnicy tworzą obrazy górskiej wsi (rysunek, frotaż, grafika – technika do wyboru przez nauczyciela).
Cena: 5,00 zł/os.
Czas trwania 60 do 90 min.

• Godzina Śródziemnomorska - Warsztaty dla klas IV-VI i wyższych, których celem jest utrwalenie wiadomości o micie greckim i bohaterach mitologicznych. Uczestnicy zostają zapoznani z cyklem rysunków Tadeusza Kulisiewicza pt. „Godzina Śródziemnomorska” ze zbiorów muzeum, ilustrujących eseje Jana Parandowskiego pod tym samym tytułem. Prowadzący warsztat rozmawia z uczniami o tym, czym jest mit i jak może rozbudzać naszą wyobraźnię. Następnie każdy z uczestników tworzy ilustrację do wybranego mitu (do wyboru: mity o Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce). Technika do wyboru przez nauczyciela: rysunek, frotaż, grafika.
Cena: 5,00 zł/os.
Czas trwania 60 do 90 min. 


Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie - logo

Żelazków, Russów 49
tel. (62) 76 91 265

• Historia z Dąbrowską: I wojna światowa - Opowieść o I wojnie światowej z perspektywy osobistych doświadczeń pisarki. Uczestnicy zapoznają się z wydarzeniami wielkiej wojny, takimi jak: zniszczenie Kalisza, walki na froncie wschodnim, polska działalność niepodległościowa, kryzys przysięgowy i internowanie legionistów w Szczypiornie. Na tle tych wydarzeń toczą się losy i kształtuje się świadomość młodej działaczki i publicystki Marii Dąbrowskiej, a także jej najbliższych – męża, rodzeństwa i przyjaciół. Zajęcia w formie konwersatorium.
Cena: 5,00 zł/os.
Czas trwania 60 min.

• Historia z Dąbrowską: Na drodze ku nowoczesności - Opowieść o wielkich przemianach społeczeństwa polskiego z czasów Bogumiła i Barbary. Zajęcia będą stanowić próbę odczytania „Nocy i dni” jako wielogłosu w dyskusji nad historią, a także  obawami i nadziejami związanymi z przyszłością. Głosami swoich bohaterów, m.in. Agnieszki, Marcina, Ceglarskiego, Woynarowskiego i innych postaci, Dąbrowska dokonuje refleksji nad położeniem i aspiracjami różnych klas społecznych, spuścizną i wyzwaniami narodu, a także projektami nowych form organizacji społeczeństwa np. socjalizmu. Zajęcia w formie konwersatorium.
Cena: 5,00 zł/os.
Czas trwania 60 min.

• Dworskie smaki - Na lekcji dowiemy się jakie pyszności serwowała Żarnecka w Russowie, co przygotowywała na specjalne okazje np. przyjazdy niedzielnych gości, zapoznamy się z przepisami i dawnymi metodami przechowywania żywności, a także poznamy wyposażenie tradycyjnej dworskiej kuchni. Na koniec sami przyrządzimy lemoniadę.
Cena: 5,00 zł/os.
Czas trwania 60 min.

• Piękna litera - Zajęcia z kaligrafii przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Podczas warsztatów przewidziane są manualne ćwiczenia pisania piórem z elastyczną stalówką dającą możliwość nauki kilku klasycznych rodzajów czcionek.
Cena zajęć: 12 zł/ os.
Czas trwania 60 min.

 Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - logo

ul. Kościuszki 12, Kalisz
tel. (62) 757 16 08

LEKCJE W BUDYNKU GŁÓWNYM ZAWIESZONE NA CZAS REMONTU DO ODWOŁANIA!

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo