Lekcje muzealne

Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu - logo

ul. Bolesława Pobożnego 78-101, Kalisz
tel. 691 996 528

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

• Cztery pory roku – Na tych zajęciach przenosimy się do czasów średniowiecza, by zapoznać się z codziennością życia chłopstwa podporządkowaną naturalnemu cyklowi przyrody i pracy na roli.
Cena: 5,00 zł

• Co zbrojny brał na wojny? – Opowieść o uzbrojeniu zaczepnym i ochronnym używanym w średniowieczu wraz z prezentacją replik oraz analizą źródeł ikonograficznych.
Cena: 5,00 zł

• Smaki średniowiecza – Warsztaty, na których poznamy średniowieczne przepisy, półprodukty i metody konserwacji żywności, a także wyposażenie dawnej kuchni.
Cena: 5,00 zł

• Archeologiczna podróż w czasie – Opowieść o czasach średniowiecza z elementami aktywności fizycznej jak: przeciąganie liny, strzelanie z łuku, potyczka, pranie w balii.
Cena: 10,00 zł (cena z ogniskiem: 12,00 zł)

• Biała chata – Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z tradycjami budownictwa ludowego, przeznaczeniem pomieszczeń użytkowych oraz przedmiotów znajdujących się wewnątrz chaty.
Cena: 5,00 zł

 

Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza - logo

ul. Kolegialna 4, Kalisz
tel. (62) 757 29 99

Grupa wiekowa: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Warsztaty nawiązujące do technik graficznych i rysunkowych używanych przez Tadeusza Kulisiewicza. Preferowana liczba uczestników w jednej grupie do 20 osób.  Czas trwania: w zależności od liczby uczestników 1-1,5h. 

• Czarne i białe. Tajniki warsztatu graficznego - Zajęcia, których celem jest zapoznanie dzieci i młodzieży z techniką graficzną w podstawowym zakresie. Dzieci wykonują własną pracą graficzną, ucząc się podstawowego słownictwa związanego z warsztatem grafika. Każde spotkanie jest połączone z prezentacją oryginalnej Pracowni Tadeusza Kulisiewicza, w tym narzędzi, których używał ten wybitny artysta. 
Cena: 5 zł od uczestnika (prowadzenie i koszty materiałowe). 

• Pejzaż malowany tuszem. Tajniki frotażu - Warsztat, których celem jest zapoznanie dzieci i młodzieży z techniką frotażu (odciskania faktur) wykorzystywaną przez Tadeusza Kulisiewicza (akwarele odciskane). Uczestnicy wykonują własną pracę. Każde spotkanie połączono z prezentacją oryginalnej Pracowni Tadeusza Kulisiewicza, w tym narzędzi, których używał ten wybitny artysta. 
Cena: 5 zł od uczestnika (prowadzenie i koszty materiałowe).  

• Narysuj mi górską wioskę. Wokół listów do Tadeusza Kulisiewicza (lekcja towarzysząca aktualnej wystawe) - Warsztat, którego celem jest zapoznanie dzieci i młodzieży z formą listów oraz językiem ze zwrotami gwarowymi. Podstawą zajęć są wybrane listy od rodzin górali zaprzyjaźnionych z Tadeuszem Kulisiewiczem. Dzieci klas 0 – IV są zapoznawane z treścią listów z pomocą osób prowadzących warsztat. Klasy wyższe same czytają, szukając określeń gwarowych i tłumacząc je przy pomocy słownika. Na podstawie informacji zawartych w listach uczestnicy tworzą obrazy górskiej wsi (rysunek, frotaż, grafika – technika do wyboru przez nauczyciela).
Cena: 5 zł od uczestnika (prowadzenie i koszty materiałowe). 

• Godzina Śródziemnomorska. Mity greckie w rysunkach Tadeusza Kulisiewicza - Warsztaty dla klas IV-VI i wyższych, których celem jest utrwalenie wiadomości o micie greckim i mitologicznych bohaterach (zgodnie z podstawą programową). Uczestnicy zostają zapoznani z cyklem rysunków Tadeusza Kulisiewicza „Godzina Śródziemnomorska” ze zbiorów muzeum, powstałych do esejów Jana Parandowskiego pod tym samym tytułem. Prowadzący warsztat rozmawia z uczniami o tym, czym jest mit i jak może rozbudzać naszą wyobraźnię. Następnie każdy z uczestników tworzy ilustrację do wybranego mitu (do wyboru przez nauczyciela mity o Prometeuszu, o Syzyfie, o Demeter i Korze, o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, o Tezeuszu i Ariadnie, o Orfeuszu i Eurydyce). Technika do wyboru przez nauczyciela: rysunek, frotaż, grafika. 
Cena: 5 zł od uczestnika (prowadzenie i koszty materiałowe).   


Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie - logo

Żelazków, Russów 49
tel. (62) 76 91 265

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

• Wokół nocy i dni – Lekcja ukazujące Russów – wieś i majątek ziemski Kazimierza Waliszewskiego, na przełomie XIX i XX wieku i jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy powieść Marii Dąbrowskiej to fikcja czy rzeczywistość?
Cena: 3,00 zł

• Żywot Bogumiła Niechcica – Uczestnicy zapoznają się z pierwowzorem Bogumiła Niechcica z powieści Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie” – Józefem Szumskim, ojcem pisarki.
Cena: 3,00 zł

• Dawne hafty – Uczniowie zaznajamiają się z fragmentami dzienników Marii Dąbrowskiej dotyczącymi jej zainteresowaniem haftem. Podczas zajęć przedstawiona zostaje krótka historia haftu, rodzaje haftu oraz haftowane eksponaty muzealne. Każdy uczestnik może wykonać własnoręcznie haftowaną zakładkę do książki lub kartkę okolicznościową.
Cena: 5,00 zł

 Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - logo

ul. Kościuszki 12, Kalisz
tel. (62) 757 16 08

LEKCJE W BUDYNKU GŁÓWNYM ZAWIESZONE NA CZAS REMONTU DO ODWOŁANIA!

 

 

Grupa wiekowa: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

 

ETNOGRAFIA

• Czy duchy tylko straszą? – Na zajęciach uczestnicy posłuchają legend i historii o kaliskich duchach i miejsca nawiedzonych.
Cena: 3,00 zł

• Czas wolny w dawnym Kaliszu – Lekcja przybliży uczniom formy spędzania czasu wolnego w międzywojennym Kaliszu w tym dawne gry i zabawy, w których uczestnicy sami wezmą udział.
Cena: 3,00 zł

• Stefan Szolc-Rogoziński – kaliski odkrywca i podróżnik – Uczestnicy lekcji poznają historię podróży kaliskiego odkrywcy Kamerunu na tle ówczesnych wydarzeń historycznych.
Cena: 3,00zł

• Historia legendą malowana ... – Zajęcia mają na celu rozwijanie wyobraźni i umiejętności porównywania cech charateru i wyciągania wniosków oraz zapoznanie z historią i legendami swojej okolicy. Zajęcia dla grupy wiekowej przedszkole i szkoła podstawowa.
Cena: 3,00zł

 

HISTORIA

• Lalki, ciastka, fortepiany, ... czyli przemysł i rzemiosło kaliskie w XIX w. – Uczestnicy zapoznają się z działalnością kaliskich warsztatów rzemieślniczych, poznają dawne narzędzia i wyroby rzemieślnicze np. garbarskie, kotlarskie, zegarmistrzowskie, ludwisarskie. Zajęcia mają na celu rozbudzanie zainteresowań historią lokalną i regionalną oraz poznanie historii ludzi zasłużonych w rozwoju przemysłowym miasta i śladach z ich działalności pozostałych do dziś. Klasa VII-VIII szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe - karta pracy; przedszkole i szkoła podstawowa (klasy I - VI) - warsztaty
Cena: 5,00 zł

 Kościół, cerkiew, synagoga, czyli Kalisz wielokulturowy – Zajęcia mają na celu wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Budowanie relacji społecznych z szacunkiem dla godności innych kultur. Zajęcia dla grupy wiekowej klasa VII-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe.
Cena: 3,00 zł

•  Kościół, cerkiew, synagoga, czyli Kalisz wielokulturowy – Zajęcia mają na celu wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Budowanie relacji społecznych z szacunkiem dla godności innych kultur. Zajęcia dla grupy wiekowej klasa VII-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe.
Cena: 3,00 zł

• Kaliszanie na dawnej fotografii – Na zajęciach uczniowie poznają historię XIX i XX-wiecznego Kalisza przez pryzmat fotografii i jej dziejów, histori kaliskich zakładów fotograficznych oraz sprzęt i techniki fotografowania. Zajęcia dla grupy wiekowej szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa.
Cena: 3,00 zł


ARCHEOLOGIA

• Krótka historia pieniądza – Na zajęciach uczestnicy poznają historię powstania i funkcjonowania środków płatniczych od pierwszych płacideł po przelewy bankowe. Uczestnicy będą mogli zaprojektować własny banknot oraz wybić monetę za pomocą puncy.
Cena: 5,00 zł

• Kalisz na bursztynowym szlaku – Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z rolą i znaczeniem Kalisza jako miasta położonego na szlaku bursztynowym.
Cena: 3,00 zł

• Celtowie – strażnicy bursztynowego szlaku – W czasie lekcji uczestnicy pogłębią swoją wiedzę o kulturze celtyckiej oraz znaczeniu osadnictwa celtyckiego na tle barbarzyńskiej Europy.
Cena: 3,00 zł

•Biżuteria naszych przodków - Warsztat przybliżający tematykę wyrobu i użytkowania ozdóbod pradziejów do wczesnego średniowiecza, w trakcie którego uczestnicy mogą wykonać własną biżuterię inspirowaną zabytkami pochodzącymi ze zbiorów MOZK.
Cena:5,00zł


SZTUKA

• Typy portretów w dawnym malarstwie – Celem lekcji jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami malarstwa portretowego.
Cena: 3,00 zł

• Polski strój narodowy – Na zajęciach uczestnicy poznają historię i cechy charakterystyczne polskiego stroju kontuszowego – jego przemiany i akcesoria.
Cena: 3,00 zł

• Martwa natura w malarstwie XIX i XX w. – Na zajęciach uczestnicy pogłębią swoją wiedzę o fascynującej kategorii malarstwa, jaką jest martwa natura a także samodzielnie podejmą próby szkicowania przedmiotów z natury.
Cena: 5,00 złSZTUKI PLASTYCZNE 


• Krecha, kreska, kreseczka – Podczas warsztatu zostaną poruszone zagadnienia związane z rysunkiem. Uczestnicy wykonają swój portret zbiorowy w skali 1:1.
Cena: 5,00 zł

• Poemat o czerni i bieli – Warsztat zapozna uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi z grafiką warsztatową. Poznane wiadomości pozwolą na dalszą pracę twórczą – wykonanie matrycy i odbitki graficznej w muzeum.
Cena: 5,00 zł

• Rozmowy pod tęczą – Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z warsztatem malarskim i podstawowymi zagadnieniami: jak powstaje farba, skąd bierze się kolor, co to jest gama barwna i jakie są narzędzia malarskie.
Cena: 5,00 zł

• Apteka malarstwa – Podczas zajęć uczestnicy poznają rodzaje i historię technik malarskich na przestrzeni dziejów oraz symbolikę kolorów. Każdy samodzielnie wykona farbę ze spoiwa i pigmentu, a następnie użyje jej do namalowania własnej pracy plastycznej na podobraziu.
Cena: 6,00 zł

 • Lekcja towarzysząca aktualnej wystawie
Cena: 5,00 zł

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo