Lewkowski Piknik Historyczny

Stowarzyszenie Qltura21 było współorganizatorem Lewkowskiego Pikniku Historycznego, który odbył się 11 września 2016 r. w Lewkowie (pow. ostrowski).

W programie pojawiły się wątki związane z rodziną Lipskich (warsztaty w glinie), warsztaty rysunku i rzeźby, stoiska pszczelarzy (Lipscy byli prekursorami pszczelarstwa w regionie), potrawy, moda, fryzury z XIX w. Można było obejrzeć wystawę fotograficzną o Lewkowie i pałacu, rekonstrukcję militarną związaną z okresem napoleońskim (w Lewkowie stacjonowały wojska Napoleona w drodze na Moskwę w 1812 r.), można było także zwiedzić pałac, zostanie wydana widokówka, a impreza zakończyła się przedstawieniem teatralnym opartym na twórczości A. Fredry. Głównym celem Pikniku było zwrócenie uwagi na dziedzictwo narodowe i tradycje w regionie ostrowskim oraz wytworzenie dobrego klimatu wokół Pałacu Lipskich w Lewkowie. Piknik miał charakter plenerowy.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo