Malowane klejnoty - wykład

30 maja w Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej odbył się wykład  prof. Anny Sieradzkiej pt. „Malowane klejnoty. Biżuteria Polek w końcu XVI i w WVII wieku w świetle ikonografii portretowej, będący swoistą erratą co wystawy czasowej „Siedem wieków kaliskiego złotnictwa”, czynnej od 5 października – 16 grudnia 2016 roku. 

Profesor Anna Sieradzka jest jednym z wiodących historyków sztuki badających zagadnienia sztuki polskiej końca XIX i 1 poł. XX wieku, w szczególności secesji i art déco. Specjalizuje się w badaniach nad rzemiosłem artystycznym i kostiumologią, zwłaszcza w kontekście związków sztuki i mody. Wynikiem tych zainteresowań są publikacje: „Peleryna, tren i konfederatka. O sztuce i modzie polskiego modernizmu” , „Żony modne. Historia mody kobiecej od starożytności do współczesności”, „Artyści i krawcy. Moda Art Déco”,„Tysiąc lat ubiorów w Polsce”, „Nie tylko peleryna. Moda okresu Młodej Polski w życiu i sztuce”.

Pełni również funkcję przewodniczącej Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy oddziale warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo