Melodie ludowe od Ostrowa - spotkanie dla kapel i zespołów

W trakcie spotkania w dniu 23 listopada 2019 r. odbędzie się promocja publikacji, którą można będzie otrzymać nieodpłatnie a także konsultacje dla zespołów, kapel i śpiewaków z zakresu zawartych w publikacji pieśni z dr hab. Anną Weroniką Brzezińska prof. UAM. Wybrane pieśni wykona Kapela z Kociny.

Projekt pt. "Melodie od Ostrowa" ma na celu dokumentację, archiwizację i upowszechnianie tradycyjnych pieśni i melodii pochodzących z okolic Ostrowa Wielkopolskiego poprzez opracowanie merytoryczne niepublikowanego maszynopisu zawierającego wykonany w latach 30. i 60. XX w. spis tradycyjnych pieśni i melodii ze wsi powiatu ostrowskiego; przeprowadzenie kwerend etnograficznych i muzykologicznych dotyczących melodii i pieśni oraz etnograficznych badań terenowych we wsiach, w których zostały spisane; wydanie publikacji zawierającej melodie i pieśni wraz z komentarzem dotyczącym etnomuzykologicznego, etnograficznego i współczesnego kontekstu ich funkcjonowania.

Zadanie dofinansowane zostało przez MKiDN z Programu „Kultura ludowa i tradycyjna 2019”. 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   Ogłoszenie: konkurs na stanowisko dyrektora

Script logo