Modernizacja budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym na Zawodziu

Zakończyliśmy realizację pierwszego etapu projektu "Modernizacja budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu". Celem projektu jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku wejściowego, aby Rezerwat mógł działać przez cały rok kalendarzowy. Docelowo w budynku znajdzie się również ekspozycja zabytków pochodzących z badań archeologicznych grodu. W pierwszym etapie wykonaliśmy instalację centralnego ogrzewania z pompą ciepła, wymianę instalacji elektrycznej oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Realizacja zadania możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura kultury 2018. Drugi etap projektu realizowany będzie w 2019 r.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo