Nabór kandydatów na stanowisko bibliotekarki / bibliotekarza - zakończony

Dyrektorka Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko bibliotekarki / bibliotekarza

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • organizacja biblioteki w wyremontowanym budynku MOZK
 • opracowanie zbioru książek i czasopism
 • udostępnianie księgozbioru w czytelni
 • aktualizowanie księgozbioru
 • zarządzanie inwentarzem elektronicznym
 • monitorowanie warunków przechowywania księgozbioru
 • przygotowywanie księgozbioru zabytkowego do konserwacji
 • przygotowywanie księgozbioru do digitalizacji
 • sporządzanie sprawozdań z działalności biblioteki
 • prowadzenie kwerend naukowych

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • Zatrudnienie na pełny etat.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (wyższe lub podyplomowe).
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarza minimum 2 lata, w szczególności w bibliotece naukowej.
 • Znajomość języków informacyjno-wyszukiwawczych oraz norm bibliograficznych.
 • Znajomość metodyki oceny jakości źródeł informacji.
 • Umiejętność przygotowywania kwerend naukowych.
 • Biegła obsługa komputera i oprogramowania dla bibliotek.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny.
 • Podpisane odręcznie oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej).

 

Kandydaci powinni dostarczyć aplikację elektronicznie na adres: biuro@muzeumwkaliszu.pl do dnia 08.04.2022 r. do godz. 9:00.

 

Treść oświadczenia

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisku bibliotekarza.

Podpis …………………………………………….

 

Informujemy:

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego tj. przez okres dwóch miesięcy.
 3. Zgodnie z przepisami, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Żądania można kierować na adres: kadry@muzeumwkaliszu.pl

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   Ogłoszenie: konkurs na stanowisko dyrektora

Script logo