Nabór kandydatów na stanowisko ds. obsługi sekretariatu - zakończony

Kalisz, dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

ds. obsługi sekretariatu

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Organizacja pracy sekretariatu.
 • Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Obsługa gości muzeum.
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Zatrudnienie na pełny etat na okres próbny.

 

Wymagania niezbędne:

 • Doskonałe umiejętności organizacyjne.
 • Wysoka kultura osobista i komunikatywność.
 • Posługiwanie się nienaganną polszczyzną.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość języka angielskiego.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisane odręcznie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 • Dokumenty potwierdzające dodatkowe wykształcenie, doświadczenie i umiejętności.

Kandydaci powinni przesłać aplikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@muzeumwkaliszu.pl do dnia 06.05.2019 r. do godz. 15:00.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12 NIP 618-10-45-706 REGON 000639512.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,
ul. Kościuszki 12,
62-800 Kalisz,
lub email: biuro@muzeumwkaliszu.pl***


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, lub email: b.tokarek@muzeumwkaliszu.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w zakresie realizowania statutowych zadań Administratora

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Więcej na temat naszej Polityki prywatności dowiedzą się Państwo z naszej strony https://www.muzeumwkaliszu.pl/ w zakładce polityka prywatności.

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo