Nabór kandydatów na stanowisko opiekun ekspozycji - zakończony

19.03.2018.

 

Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

opiekun ekspozycji

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

  • Utrzymywania czystości na terenie muzeum.
  • Udostępnianie ekspozycji zwiedzającym.
  • Nadzór nad bezpieczeństwem zbiorów.
  • Sprzedaż wydawnictw muzealnych i innych przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży w sklepiku muzealnym.
  • Udział w przygotowywaniu wystaw stałych i czasowych oraz innych wydarzeń na terenie muzeum.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Zatrudnienie na pełny etat na okres próbny od 15.04.2018 r.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisane.

Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

Podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”

 

Kandydaci powinni dostarczyć aplikację osobiście do muzeum (ul. Kościuszki 12, Kalisz) lub przesłać aplikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@muzeumwkaliszu.pl do dnia 30.03.2018 r.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   Ogłoszenie: konkurs na stanowisko dyrektora

Script logo