Nabór na stanowisko grafika-projektanta - zakończony

Kalisz, dnia 29 lipca 2016

Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 

grafika-projektanta / ZAKOŃCZONY

Nr ref. Graf/2016

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych oraz wydawnictw.
 • Tworzenie koncepcji i wykonanie projektów graficznych dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez Muzeum.
 • Tworzenie koncepcji i wykonywanie projektów aranżacji wystaw czasowych.
 • Przygotowywanie projektów graficznych do druku.
 • Wykonywanie fotografii na potrzeby dokumentacji zbiorów oraz wydarzeń odbywających się w muzeum.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • Zatrudnienie na pełny etat na okres próbny.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu projektowania graficznego.
 • Biegła obsługa programów: InDesign, Illustrator, Photoshop.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - podpisane odręcznie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 • Podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”.
 • Dokumenty potwierdzające dodatkowe wykształcenie, doświadczenie i umiejętności.
 • Portfolio zawierające zrealizowane projekty graficzne, wykonane zdjęcia itp.

Kandydaci powinni dostarczyć aplikację osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 12.08.2016 r. na adres: 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
ul. Kościuszki 12
62-800 Kalisz
z dopiskiem na kopercie: „Nr ref. Graf/2016”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo