Nabór na stanowisko merytoryczne w Dziale Archeologii - zakończony

Dyrektorka Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
merytoryczne w Dziale archeologii

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Opracowywanie muzealiów archeologicznych
 • Inwentaryzacja zbiorów archeologicznych
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu archeologii
 • Prowadzenie kwerend muzealnych
 • Współpraca przy realizacji wystaw czasowych
 • Współpraca przy opracowaniu wydawnictw muzealnych
 • Udział w wydarzeniach organizowanych przez muzeum

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Zatrudnienie na pełny etat na okres próbny.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku archeologia
 • biegła obsługa komputera i pakietu Office

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w muzeum
 • doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu popularyzacji ochrony zbiorów archeologicznych
 • doświadczenie w prowadzeniu badań archeologicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 • klauzula RODO podpisana odręcznie

 

Kandydaci powinni dostarczyć aplikację elektronicznie w terminie do dnia 14.07.2023 na adres: biuro@muzeumwkaliszu.pl. W tytule maila prosimy wpisać "Aplikacja archeolog".

 

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12 NIP 618-10-45-706 REGON 000639512.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz lub email: biuro@muzeumwkaliszu.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz lub email: kadry@muzeumwkaliszu.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w zakresie realizowania statutowych zadań Administratora.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Więcej na temat naszej Polityki prywatności dowiedzą się Państwo z naszej strony:
https://www.muzeumwkaliszu.pl/ w zakładce polityka prywatności

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   Ogłoszenie: konkurs na stanowisko dyrektora

Script logo