Oprowadzanie autorskie "One Nagrodzone"

One Nagrodzone: Marta Czarnecka i Magdalena Przywara. Oczekiwanie i Spełnienie

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza, ul. Kolegialna 4 (wejście od ul. Łaziennej)

www.muzeumwkaliszu.pl

Oprowadzanie autorskie: 28 kwietnia 2022 r. o godz. 18

Wystawa czynna: 25 lutego–30 kwietnia 2022

Kuratorka wystawy: Małgorzata Paszylka-Glaza (Muzeum Narodowe w Gdańsku)

Po wystawie oprowadzą artystki Marta Czarnecka i Magdalena Przywara.

 

 

Wystawa jest prezentacją prac dwóch artystek, które otrzymały Nagrodę Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w ramach trzeciej edycji A-Kumulacji 2021, Kaliskiego Biennale Sztuki. Jury (podczas obrad drugiego etapu konkursu) przychyliło się do propozycji dyrektorki Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej Sylwii Kucharskiej, aby nagrodę przyznać ex aequo dwóm twórczyniom – Marcie Czarneckiej za dzieło „Nie mogłam” (2021) i Magdalenie Przywarze za „Przywary Przywary” (2019). W uzasadnieniu pochwalono obie autorki za zmysłowy sensualizm i odwagę „zniewolenia” piękna.

Artystki poruszają problemy związane z emocjami i odczuwaniem oraz realizują swoje artystyczne wizje za pomocą różnych środków (w tym asamblażu). Ich twórczość dotyka delikatnej materii uczuć, oczekiwań, niespełnienia i konsekwencji związanych z utraconymi szansami.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   Ogłoszenie: konkurs na stanowisko dyrektora

Script logo