Centrum Rysunku i Grafiki
im. Tadeusza Kulisiewicza - logo

Artykuły - nagłówek - CRiG

Poetyka rysunku

19 listopada - 31 grudnia 2015

Kurator: Hanna Jaworowicz

Wystawa prac Marii Targońskiej - absolwentki Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowni Kazimierza Śrankiewicza. W swoich artystka kompozycjach operuje starannie opracowanym rysunkiem światłocieniowym a formy kształtuje przez drobny, bądź delikatny modelunek. Prace noszą formę świadomie zakomponowanego szkicownika.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo