Portal Muzea Wielkopolski już działa!

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza do korzystania z nowego portalu edukacyjnego pod adresem www.muzeawielkopolski.pl. Portal jest wynikiem połączenia sił dwóch wielkopolskich instytucji kultury – Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Celem głównym zadania jest upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Wielkopolski za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej oraz aplikacji mobilnej.

Na portalu udostępniono ponad 10 tysięcy cyfrowych odwzorowań zabytków. Znajdziemy tu obszerną kolekcję kaliskich XIX-wiecznych sreber, bogatą ikonografię Kalisza i Gniezna (pocztówki, zdjęcia), kilkaset zabytków archeologicznych z Wielkopolski, a także kompletne archiwum Tadeusza Kulisiewicza. Wkrótce dodane zostaną także zbiory fonograficzne pieśni i przyśpiewek ludowych z kolekcji MOZK. Oprócz zdjęć i skanów muzealiów niektóre eksponaty można oglądać również w technice 3D.

Oprócz funkcji przeglądania, portal umożliwia dodawanie poszczególnych eksponatów do schowka a następnie wydrukowanie ich w formie prezentacji w pdf. Jest to narzędzie szczególnie użyteczne dla nauczycieli i uczniów, którzy mogą w ten sposób przygotowywać własne prezentacje do wykorzystania w klasie.

Na potrzeby najmłodszych natomiast, przygotowanych zostało kilkadziesiąt kolorowanek, które można wydrukować wprost z portalu. Na pewno znajdą one amatorów zarówno w domu, jak i przedszkolu.

Jednocześnie uruchomiona została aplikacja mobilna, która umożliwia poznanie wybranych „zabytków tygodnia” z każdego muzeum oraz dostarcza bieżących informacji o wydarzeniach i wystawach w muzeach biorących udział w projekcie.

Projekt realizowany był w dwóch etapach. Pierwszy, w okresie od 10.10.2016 r. do 31.12.2016 r. pn. „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem platformy internetowej” obejmował digitalizację 2D (skanowanie i fotografowanie) oraz 3D ośmiu kolekcji muzealnych z Kalisza i Gniezna. Wykonanie etapu pierwszego możliwe było dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Programu Kultura cyfrowa MKiDN.

Drugi etap projektu pn. „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej” realizowany był w terminie od 01.08.2017 r. do 29.12.2017 r. i obejmował utworzenie portalu edukacyjnego muzeawielkopolski.pl oraz aplikacji mobilnej. Etap zrealizowano rwnież dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Programu Kultura cyfrowa MKiDN.

W wyniku projektu powstało uniwersalne narzędzie – platforma internetowa, która udostępniona zostanie nieodpłatnie wszystkim wielkopolskim muzeom, tak aby w kolejnych latach mogły samodzielnie dodawać własne treści i tym samym upowszechniać wiedzę o dziedzictwie materialnym Wielkopolski.

 

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo