Promesy na przyjęcie zabytków archeologicznych - informacja

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej wydaje promesy na przyjęcie zabytków archeologicznych pochodzących z badań prowadzonych na terenie powiatu kaliskiego. Nie wydajemy promes dotyczących powiatów: pleszewskiego, jarocińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego i kępińskiego. Instytucjami właściwymi do wystawiania promes dla powyższych powiatów są muzea regionalne.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo