Publikacja "Skarby z dawnej zakrystii" dostępna

Skarby z dawnej zakrystii 

Kalisz 2018 
Katalog autorstwa dr Ewy Andrzejewskiej wydany i opublikowany przy okazji wystawy o tym samym tytule

 

Issuu - logo

 

Katalog wystawy "Skarby z dawnej zakrystii. Zabytkowe szaty liturgiczne z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu". Na wystawie zaprezentowano zabytkowe szaty liturgiczne używane w Kościele katolickim w tzw. rycie trydenckim. Celem wystawy jest ukazanie bogactwa, różnorodności formalnej i artystycznej utensyliów stanowiących oprawę dawnej liturgii Kościoła katolickiego oraz zwrócenie uwagi, iż owa okazałość i różnorodność nie były celem samym w sobie, ale miały głębokie uzasadnienie symboliczne i teologiczne. Ekspozycja obejmuje szaty liturgiczne ze zbiorów Skarbca Sanktuarium św. Józefa (dawnej kolegiaty) w Kaliszu. Wystawa trwa do 20 grudnia 2018 r. w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza (ul. Kolegialna 4). Zadanie dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Obecnie katalog wystawy można otrzymać jeszcze w miejscu wystawy w CRiG im. T. Kulisiewicza w Kaliszu. 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo