Rada Muzealna

Wyciąg ze statutu Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, stanowiącego załącznik do

Uchwały nr XVIII/478/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 kwietnia 2016 r.

§11

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator.
 2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
 3. Rada Muzeum liczy 10 członków.

 

Skład Rady Muzeum

Okres kadencji: 25 kwietnia 2016 r. - 25 kwietnia 2020 r.

 1. Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
 2. Tadeusz Skarżyński - Radny Rady Miejskiej Kalisza,
 3. dr hab. Tadeusz Baranowski - pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
 4. Katarzyna Maniewska - pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu,
 5. dr Jerzy Adamczewski - pracownik Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie,
 6. Beata Maria Matusiak - Kierownik Delegatury w Kaliszu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu,
 7. Janusz Wysogląd - Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum i. Adama Asnyka w Kaliszu,
 8. Tadeusz Krokos - Prezes kaliskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego,
 9. dr Michał Bogacki - Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
 10. Włodzimierz Mazurkiewicz - Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo