Rada Muzealna

Uchwałą nr XXVIII/516/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 29 marca 2021 r. powołano członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. 

W skład Rady Muzeum powołuje się:

  • Włodzimierz Mazurkiewicz - dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  • Andrzej Plichta - radny Województwa Wielkopolskiego
  • Grażyna Dziedziak - naczelniczka Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza
  • prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska - prezeska Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
  • Aleksandra Maron - asystentka muzealna w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu
  • dr Jerzy Adamczewski - starszy kustosz w Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski, oddziale Muzeum Regionalnego w Wolszytnie
  • Beata Matusiak - kierowniczka Delegatury w Kaliszu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu
  • dr Michał Bogacki -dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

 

                                                                                                                                               Uchwałą nr XXXIX/743/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

                                                                                                                                                    z dnia 28 lutego  2022 r. powołano w skład Rady MOZK 

      Janusza Wysogląda - wiceprezesa Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   Ogłoszenie: konkurs na stanowisko dyrektora

Script logo