Rewaloryzacja zabytkowego parku

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12

Informuje, że 2015 r. otrzymało pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 40.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zespole Pałacowo-Parkowym – oddziale Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu”

W ramach projektu usunięto 39 szt drzew wraz z frezowaniem pni oraz dokonano nowych nasadzeń: 96 szt drzew liściastych i 22 szt drzew iglastych.

Dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu osiągnięty został przewidywany efekt ekologiczny, podniesiono walory przyrodnicze szaty roślinnej zabytkowego parku.

www.wfosgw.poznan.pl

 

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo