Tradycyjne kosze wielkanocne - konkurs

Zapraszamy uczniów szkoł podstawowych powiatu kaliskiego do udziału w konkursie na tradycyjny kosz wielkanocny. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu. 

 

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu ul. Kościuszki 12.

2. Miejscem organizacji konkursu jest Oddział Literacki MOZK Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu kaliskiego.

4. Celem konkursu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego z tradycją obchodzenia Świąt Wielkanocnych, a zwłaszcza z obrzędowością święcenia koszy.

5. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie i prezentacja w wyznaczonym przez organizatora terminie i miejscu tradycyjnego kosza do święconki.

6. Kosze oceniane będą z podziałem na dwie kategorie wiekowe:

- od 7 do10 lat

- od 11 do 14 lat

7. Kosze oceniane będą pod kątem zachowania tradycji w ich przygotowaniu, umieszczonych w nich elementów charakterystycznych dla tradycji kosza wielkanocnego oraz wyglądu.

8. Kosz nie może zawierać artykułów spożywczych.

9. Kosz może zawierać tylko i wyłącznie materiały trwałe oraz elementy rękodzieła.

10. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w dniach od 5 do 19 marca 2018 r drogą telefoniczną pod numerem 062 769 12 65.

11. Kosze należy dostarczyć na miejsce organizacji konkursu w dniach 19-22 marca 2018 r.

12. Ocena zgłoszonych do konkursu koszy nastąpi 23 marca 2018 r. w miejscu organizacji konkursu.

13. Ogłoszenie wyników odbędzie się 23 marca 2018 r. o godzinie 17:00 w Dworku Marii Dąbrowskiej.

14. Organizator przewiduje nagrody dla uczestników konkursu.

15. Kosze będą prezentowane na wystawie czasowej w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie od 23 marca do 15 kwietnia 2018 r.

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo