Wystawa "Romantyczni 1830-1831. Kalisz doby powstania listopadowego"

Otwarcie wystawy „Romantyczni 1830-1831. Kalisz doby powstania listopadowego”

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu otworzyło wystawę pt. „Romantyczni 1830-1831. Kalisz doby powstania listopadowego”. Wernisaż odbył się 25 listopada o godz. 17.00 w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza przy ul. Kolegialnej 4 (wejście od ul. Łaziennej).

Wystawa autorstwa Anny Tabaki ma charakter patriotyczno-rocznicowy, choć jej narracja nie koncentruje się na polach bitew, ale na życiu miasta w przeddzień i po wybuchu powstania listopadowego i szerzej pokazuje stolicę jednego z ośmiu województw Królestwa Polskiego. Dwieście lat temu Kalisz liczył niewiele ponad 10 tys. mieszkańców. Dzięki funduszowi budowlanemu ustanowionemu przez cara Aleksandra I Romanowa oraz ożywionej działalności handlowej miasto w przeddzień wybuchu patriotycznej rewolucji przeżywało okres rozkwitu. To wtedy powstały najważniejsze budynki, dzisiaj zabytkowe, związane z klasycystyczną rozbudową Kalisza: most Kamienny, Trybunał, Komisja Wojewódzka, kamienica Puchalskiego i wiele innych. W takiej scenografii rozgrywa się dalsza część wydarzeń omówionych na ekspozycji. Obejmuje ona wypadki poprzedzające noc listopadową, to jest działalność legalnej i konspiracyjnej opozycji z Kaliskiego, a następnie historię Korpusu Kadetów, oddziałów wojskowych sformowanych w naszym regionie oraz życie miasta aż do upadku powstania. Polityczną puentę wyznacza zwołany tu we wrześniu 1835 r. zjazd cesarzy, na którym władcy Rosji i Prus z ostentacją potwierdzili swoje panowanie w tej części Europy.

 

Wystawa czynna będzie do lutego 2022 r.

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo