Wystawa "Zoom na archeologię"

Skąd bierzemy zabytki, by móc je pokazać na wystawach? Dlaczego wykopaliska to dopiero pierwszy przystanek na długiej drodze, jaką przebędzie zabytek, nim trafi do magazynu muzealnego? Jak wielu specjalistów pochyla się nad znaleziskami archeologicznymi, by możliwie pełnie odczytać historię danego miejsca?

Tym razem stawiamy na rzeczy, które przeważnie trudno wychwycić gołym okiem. Spoglądamy przez lupę i okular mikroskopu, by dotrzeć w zakamarki przedmiotów zabytkowych i ekofaktów, pokazując choć namiastkę tego, z czym mierzą się specjaliści od analiz archeologicznych. Poruszamy tematy wstydliwe, jak korozja i zniszczenia, śledzimy błędy i ślady produkcyjne pozostawione przez historycznych rzemieślników. Spoglądamy na zdobienia i pozostałości powłok, które uległy zniszczeniu w niegościnnych warunkach, w jakich znajdowały się zabytki przed ich odkryciem. Rzut oka na próbki roślin, odkrywane w trakcie badań archeologicznych oraz drewno, będące przez wieki podstawowym budulcem. W końcu zaglądamy do krypt i na cmentarzyska, by przekonać się jakie tkaniny towarzyszyły zmarłym w ich ostatniej drodze.

Dlaczego ogniwo galwaniczne jest tak groźne dla zabytków archeologicznych? W jaki sposób fałszowano wyroby pasmanteryjne i jaki w tym był interes? Te i inne zagadnienia związane z analizami w archeologii rozwijamy w ramach wystawy „Zoom na archeologię”,

 

Wystawę można obejrzeć w Galerii Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza przy ul. Kolegialnej 4 (wejście od ul. Łaziennej), w terminie od 18 czerwca do 30 września 2021 r. 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo