Zapytanie ofertowe - druk kalendarza

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 27 maja 2020 r.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu zwraca się z zapytaniem ofertowym na druk kalendarza.

I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania jest druk i konfekcjonowanie kalendarza składającego się z 13 plansz (strona tytułowa i 12 miesięcy) w formacie 420 x 297 mm (A3), oprawa spiralna na krótszej krawędzi (poziom) z zawieszką – druk jednostronny kolor na papierze min. 250 g kreda błysk w ilości 50 szt. Projekt przygotowany do druku zostanie dostarczony przez Zamawiającego. Każdy kalendarz powinien być osobno konfekcjonowany w opakowaniu kartonowym zabezpieczającym kalendarz przed uszkodzeniem. Kalendarze zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Termin realizacji zamówienia – do dnia 12 czerwca 2020 r.

 

II. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (wzór w zał. 1.)

 

III. Kryteria oceny oferty

Cena – 100%

 

IV. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę  należy złożyć do 03.06.2020 do godz. 12:00.

Ofertę można składać mailem na adres biuro@muzeumwkaliszu.pl

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo