Oddziały
muzeum

Oddziały muzeum

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
w Kaliszu

Centrum Rysunku i Grafiki
im. Tadeusza Kulisiewicza

Rezerwat Archeologiczny
w Kaliszu-Zawodziu

Dworek Marii Dąbrowskiej
w Rusowie

Muzeum wspierają

Muzeum wspierają

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo