Start

Oddziały
muzeum

Oddziały muzeum

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
w Kaliszu

Rezerwat Archeologiczny
w Kaliszu-Zawodziu

Dworek Marii Dąbrowskiej
w Russowie

Muzeum wspierają

Muzeum wspierają

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo