Katalog “Srebra Kaliskie XIX wieku”

W styczniu 2018 r. ukazał się drukiem katalog dziewiętnastowiecznych sreber kaliskich z kolekcji Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej pt. „Srebra kaliskie XIX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej”. 

Jest to pełne opracowanie unikalnej kolekcji sreber wytwarzanych w Kaliszu w XIX w., a zwłaszcza w drugiej ćwierci tego stulecia. Zbiór ów stanowi najcenniejszą i wiodącą kolekcję w dziale sztuki kaliskiego muzeum. 

Szczegółowy przegląd zabytków poprzedzają teksty o charakterze esejów, które przedstawiają dzieje muzealnej kolekcji, a także prezentują dziewiętnastowieczny Kalisz jako ośrodek złotnictwa,  meblarstwa i innych dziedzin rzemiosła artystycznego. W dalszej części opracowania omówiony został asortyment wyrobów kaliskich złotników oraz metody i techniki pracy stosowane w dziewiętnastowiecznym warsztacie złotniczym. Tę część opracowania kończy charakterystyka cech stylistycznych kaliskich sreber z XIX w. oraz analiza występujących na nich znaków złotniczych. 

Obszerne noty katalogowe zaopatrzone są w liczne fotografie znakomitej jakości, ukazujące piękno detalu skatalogowanych obiektów i szczegóły niedostępne podczas ich prezentacji w muzealnej gablocie. Dzięki nim Czytelnik może np. porównać awers i rewers nóżki naczynia wykonanej w technice odlewu i sztancowania, zajrzeć do wnętra srebrnej cukiernicy albo obejrzeć rewers plakiety zdobiącej jej wieczko. 

Mimo, że publikacja spełnia wszelkie wymogi opracowania naukowego i zawiera rozbudowany aparat naukowy w postaci przypisów, które dostarczają ważnych informacji uzupełniających, jest ona przeznaczona nie tylko dla specjalistów i koneserów. Eseje i część katalogowa pisane są jasnym, powszechnie zrozumiałym językiem, a te specjalistyczne określenia, których użycie było konieczne, wyjaśnione zostały w przystępny sposób w słowniku terminów technicznych. Większości haseł słownika towarzyszą miniatury fotografii, które czynią wyjaśnienia jeszcze bardziej zrozumiałymi. Na końcu opracowania znalazły się biogramy złotników występujących w katalogu. 

 

Tekst: dr Ewa Andrzejewska (kurator zbiorów działu sztuki MOZK)

Wprowadzenie i konsultacje merytoryczne: Ryszard Bobrow (kurator w MN w Warszawie) 

Zdjęcia: Pracownia f/4. Zbigniew Kańczukowski

Redakcja:  Sylwia Kucharska, Agnieszka Wnuk, Joanna Walczak

Projekt graficzny okładki:   Szaryfika. Agata Józefowicz

Skład i projekt graficzny:  Vision Plus. Katarzyna Maćkowiak 

Wydawnictwo:   Biały Kruk

Opis fizyczny: 206 stron, ilustracje kolorowe, 30 x 21 cm 

Nakład: 1000 egz. 

Cena: 70 zł

Dystrybucja (również wysyłkowa): Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz 

Informacje na temat możliwości zakupu pod numerem telefonu: 62 / 757 16 08

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo