Niedziela u Niechciców „Kaliniec 1914”

Niedziela u Niechciców pt. „Kaliniec 1914” odbyła się Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie 5 sierpnia w godzinach od 14:00 do 18:00.

Tuż przed wybuchem I wojny światowej Maria Dąbrowska przebywała zagranicą. Kiedy sytuacja międzynarodowa stała się napięta, w trosce o los matki, wróciła do Kalisza. Dotarła do rodziny w przeddzień wybuchu I wojny światowej. Była świadkiem bombardowania i zniszczenia miasta. Tragedię Kalisza opisała później w swoich tekstach literackich i wspomnieniowych, najbardziej wyraziście na kartach powieści „Noce i dnie”.

W trakcie sierpniowej edycji Niedzieli u Niechciców pt. „Kaliniec 1914” Kaliska Grupa Rekonstrukcji Historycznej nawiązała do czasu Wielkie Wojny takimi elementami jak: słup graniczny, pruski punkt kontrolny, umundurowanie żołnierza ruskiego i pruskiego, zaprzęgi z dobytkiem pakowanym w pośpiechu przez ludzi opuszczających płonący Kalisz.

Przeżycia wojenne Barbary Niechcicowej przypomnieli kaliscy aktorzy - Bożena Remelska i Maciej Grzybowski, którzy zaprezentowali fragment „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej odnoszący się do I wojny światowej. Natomiast, Aneta Kolańczyk opowie o „Sierpniu 1914r. w poezji i prozie”.

Wystąpiła także Katarzyna Zawada – laureatka Międzynarodowego Festiwalu Talentów im. Anny German, która wraz z chórem  „Cantare” z Żegocina zaśpiewała pieśni patriotyczne. Zagrała także Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Rychnowa, a Zespół Tańca Ludowego „Swojacy” z Moszczanki zaprezentował tańce narodowe.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo