Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu

 • Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu - fot. Zbigniew Kańczukowski

  Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu - fot. Zbigniew Kańczukowski

 • Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu - fot. Zbigniew Kańczukowski

  Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu - fot. Zbigniew Kańczukowski

 • Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu - fot. Zbigniew Kańczukowski

  Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu - fot. Zbigniew Kańczukowski

 • Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu - fot. Zbigniew Kańczukowski

  Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu - fot. Zbigniew Kańczukowski

 • Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu - fot. Zbigniew Kańczukowski

  Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu - fot. Zbigniew Kańczukowski

 • Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu - fot. Zbigniew Kańczukowski

  Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu - fot. Zbigniew Kańczukowski

 • Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu - fot. Zbigniew Kańczukowski

  Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu - fot. Zbigniew Kańczukowski

 • Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu - Zawodziu - fot. 2 - MOZK

  Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu - Zawodziu - fot. 2 - MOZK

 • Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu - fot. Zbigniew Kańczukowski

  Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu - fot. Zbigniew Kańczukowski

 

 

 

 

Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu usytuowany jest w najstarszej części Kalisza, na terenie wczesnośredniowiecznego kaliskiego grodu, w bliskiej odległości od współczesnego centrum miasta. W 2008 roku odtworzono w Rezerwacie częściową zabudowę średniowiecznej warowni, na którą składają się: brama wjazdowa do grodu wraz z palisadą i mostem, kamienny kurhan, siedem drewnianych chat, dwupoziomowa wieża obronna, wały skrzyniowe, fundamenty oraz część przyziemia romańskiej kolegiaty oraz liczne repliki średniowiecznych przedmiotów. W części etnograficznej znajduje się osiemnastowieczna chata przeniesiona ze starego miasta w Kaliszu.

Kaliski gród to jedno z najważniejszych miejsc związanych z początkami państwa polskiego. Wybudowany został w latach 60. IX wieku na piaszczystej wyspie otoczonej wodami Prosny. Według niektórych badaczy, to właśnie z Kalisza dynastia Piastów rozpoczęła swój militarny podbój grodów położonych na obszarze dzisiejszej Wielkopolski. Największy rozkwit, wczesnośredniowieczny Kalisz przeżywał w czasach panowania księcia Mieszka III Starego, który ufundował tutaj romańską kolegiatę i założył mennicę. Kaliski gród stał się także miejscem pochówku Mieszka Starego. To właśnie za panowania tego władcy Kalisz, obok Poznania i Gniezna, staje się jednym z trzech głównych grodów w Wielkopolsce. Kres warowni następuje w XIII stuleciu, kiedy to śląski książę Henryk Brodaty zdobywa gród i przenosi Kalisz na prawą stronę Prosny.

Dzięki rekonstrukcjom średniowiecznych budowli i urządzeń, zwiedzający mogą osobiście doświadczyć historii tego miejsca. W ramach działań z zakresu archeologii eksperymentalnej w Rezerwacie prowadzony jest chów zwierząt gospodarskich takich jak: owce wrzosówki, śwniodziki, kozy, kury, pszczoły. Zwiedzający mają też możliwość
zapoznania się ze średniowieczną metodą uprawy roli - trójpolówką.

tekst: Marcin Magdziński

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo