"Edycja 2" w Centrum Rysunku i Grafiki

Edycja 2

Czas trwania wystawy: 17 listopada 2016 - 31 stycznia 2017 r. 
Kurator: Natalia Czarcińska, Dorota Tarnowska-Urbanik, Paweł Kaszczyński

W wystawie "Edycja Druga" w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza swoje prace pokazują następujący artyści-pedagodzy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu: Natalia Czarcińska, Włodzimierz Dudkowiak, Anna Goebel, Marek Jakuszewski, Paweł Kaszczyński, Monika Korona, Krzysztof Markowski, Dominik Lejman, Jerzy Muszyński, Andrzej Pepłoński, Dorota Tarnowska-Urbanik.

Wszyscy są pracownikami dydaktycznymi ,w strukturze organizacyjnej Uczelni przyporządkowani jednej z dwóch Katedr Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Nie jest to jeszcze powód wystarczający do udziału w wspólnej wystawie. Byłaby to, co najwyżej jeszcze jedna wystawa z serii ”wystawy pedagogów” z okazji... iluś tam lecia, czegoś tam.

Spośród sześciu pracowni, trzy to pracownie sensu stricto -malarstwa. Nazwa I Katedry Malarstwa oddaje więc prawdę tylko w połowie... Pozostałe - Pracownia Dokumentacji i Ochrony Konserwatorskiej Sztuki Współczesnej, Pracownia Tkaniny Artystycznej oraz Pracownia Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce nadają Katedrze charakter, którego trwałym wyrazem jest większa niż zazwyczaj różnorodność technik, specyficznych środków i materiałów oraz technologii. Wszystko w zasięgu ręki, i w jednym miejscu.

Różnorodność ta współbrzmi z rozmywającym się, niegdyś czystym i spolaryzowanym obrazem sztuki dającej się ująć w czytelne ramy dyscypliny czy techniki. Z coraz większą trudnością przychodzi nam przypisanie poszczególnych prac konkretnemu medium.

Często tylko intuicja może wskazać skąd się przychodzi...

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo