"You Can Love" - Victtoria Plaza

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza na wystawę "YOU CAN LOVE" - VICTTORIA PLAZA. Wernisaż wystawy odbył się 29 czerwca 2023 r. o godz. 19:00 w MOZK Kościuszki 12. Czas trwania wystawy: 30.06.2023 – 28.07.2023.

Prace prezentowane na wystawie należą do projektu „Up-teka Sztuki. Gry magiczne-medyczne” realizowanego w latach 2009-2023. Jest to przestrzeń, w której uświadamiamy sobie jak delikatne i niejasne są granice między wiarą, wiedzą, wiarą w wiedzę a myśleniem magicznym i metaforycznym. Wybrane prace zachęcają do demontażu przekonań na rzecz transformacji i poszerzenia pola własnej interpretacji. Na wystawie zobaczyć można między innymi prace z cyklów „Obrazy przeciwbólowe / bez recepty”,„Transmission Game”, „Kwantowe Kokony Nanodziełsztuki” oraz pracę pharmacy&beauty.

„Interesuje mnie nieokreślony obszar energii-informacji, która przekształca się w myśl lub w materię. Interesuje mnie przestrzeń kreacji - zanim powstanie myśl - opisująca tą rzeczywistość, kiedy pojawiają się twory i nowo-twory z materii, których konstrukcja nie jest zapisana wzorem zapamiętanym przez naturę (np.: komórki, kamienie, organizmy) a raczej jej wzór wewnętrzny powstaje z materii malarskiej uzupełnionej o lekarstwa, fragmenty dawnych przetworzonych obrazów i fotografii, zapiski z pamiętnika, dotyk ręki. Tak powstałe obiekty mają nieopisany kształt i charakter, niosą informację niczym archeologiczne zdobycze jednocześnie mogąc przekształcać swoją tajemnicę dalej… Interesuje mnie przestrzeń sztuki, w której informacja w postaci systemu znaków ulega zakłóceniom i zniekształceniom, kiedy mamy do czynienia z jej zatarciem, niemożnością odczytania i odszyfrowania, także z błędem, który wnosi inną jakość. Kiedy odmowa dostępu do czytelności wyzwala iluzje wyobraźni i kwestionuje uczucie pewności co do naszej wiedzy. Kiedy nadmiarowość przekazu wprowadza nas w dyskomfort niewiedzy i otwiera na zabawę oraz inne pozawerbalne możliwości odbioru informacji… Interesują mnie obrazy i obiekty, których odczytanie angażuje wiele bodźców zmysłowych, wrażeń, uczuć, strzępków przeczuć i intuicji. Które powodują, że możemy uchwycić samych siebie przeczuwających i odkrywających nowe światy… Interesuje mnie przestrzeń, w której świat myśli we mnie poprzez obrazy i obiekty”.

Victtoria Plaza – czuły zlepek atomów, wynajęty przez duszę aby przeżyć wiele przygód w świecie sztuki.

Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie w 2009 r. otrzymała stopień doktora. Studia magisterskie ukończyła w 2001 r. na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizując kolekcję dyplomową z malarstwa. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, grafiką cyfrową, instalacją, video artem. Inicjuje wydarzenia artystyczne jako autorka projektów i kurator. Od 2010 r. mieszka i pracuje w Gdańsku i w Kaliszu.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   Ogłoszenie: konkurs na stanowisko dyrektora

Script logo