Adresy oddziałów, dojazd, dostępność architektoniczna

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84

Dostępność architektoniczna MOZK

Wejście główne do MOZK znajduje się przy ulicy Kopernika. Przed wejściem są schody, przy których po lewej stronie znajduje się winda dla wózków inwalidzkich.

Na parterze budynku znajduje się punkt informacyjny i kasa biletowa. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy muzeum. Pracownicy służą pomocą osobom z niepełnosprawnością ruchową oraz osobom niewidomym i słabowidzącym przy pokonywaniu barier architektonicznych. W przypadku osób niesłyszących kontakt może odbywać się poprzez pismo. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest hol i wszystkie ekspozycje. Dostępność na wyższe kondygnacje zapewnia winda, która jest zlokalizowana w korytarzu bocznym, gdzie znajduje się także toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wyposażona w system przyzywowy. Między poszczególnymi salami nie ma progów czy nierówności poziomów. Korytarze oraz dojścia do eksponatów mają szerokość nie mniejszą niż 1,5 m.

Psy asystujące są mile widziane na terenie muzeum.

Osoby niepełnosprawne uprawnione są do wykupienia biletu ulgowego.

Większe grupy osób poruszających się na wózkach prosimy o wcześniejsze zgłaszanie zamiaru wizyty telefonicznie pod numerem sekretariatu MOZK: 062 501 34 84.

Przed wejściem do muzeum znajduje się kilka miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym wydzielone koperty dla osób niepełnosprawnych.

Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu
ul. Bolesława Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 741 30 05

Główne wejście na teren Rezerwatu jest dostępne (brak stopni, progów pow. 2 cm) prowadzi przez budynek bramny. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy. Wszelkie potrzebne informacje oraz pomoc można uzyskać w kasie biletowej znajdującej się w budynku bramnym. Pracownicy Rezerwatu służą pomocą osobom z niepełnosprawnością ruchową oraz osobom niewidomym i słabowidzącym przy pokonywaniu barier architektonicznych i terenowych. W przypadku osób niesłyszących kontakt może odbywać się poprzez pismo.

W odległości 200 m od Rezerwatu znajduje się duży, bezpłatny parking miejski. Dojazd z parkingu wózkiem inwalidzkim możliwy jest chodnikiem miejskim.

Przystanek komunikacji miejskiej do wysiadania i wsiadania „Rypinek” znajduje się przy ul. Częstochowskiej i jest oddalony od muzeum około 900 m . Dojazd z dworca PKP i PKS: autobus nr 3A z przystanku przy Galerii AMBER, trasa trwa ok. 15 minut bez przesiadek.

Toaleta dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wyposażona w system przyzywowy.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową mają dostęp do wystawy na parterze budynku bramnego (brak stopni i progów pow. 2 cm). Do miejsc nie ma dogodnego dostępu, ekspozycję można oglądać przez drzwi. Trasa pokonywana na wózku inwalidzkim różni się dostępnością z uwagi na naturalny, nierówny teren.

Psy asystujące są mile widziane na terenie muzeum.

Osoby niepełnosprawne uprawnione są do wykupienia biletu ulgowego.

Większe grupy osób poruszających się na wózkach prosimy o wcześniejsze zgłaszanie zamiaru wizyty.

Oddział Literacki - Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie
Russów 49, 62-817 Żelazków
tel.: (62) 769 12 65

Dostępność architektoniczna do Oddziału Literackiego – Dworek Marii Dąbrowskiej

Dworek jest dostępny za pomocą podjazdu dla wózków inwalidzkich. 

Wejście na teren parku i skansenu jest ogólnodostępne w godzinach pracy. 

Pracownicy Dworku służą pomocą osobom z niepełnosprawnością ruchową oraz osobom niewidomym i słabowidzącym przy pokonywaniu barier architektonicznych i terenowych. W przypadku osób niesłyszących kontakt może odbywać się poprzez pismo.

Przed bramą wjazdowa na teren parku znajduje się parking. Dojazd z parkingu wózkiem inwalidzkim nie stanowi trudności.

Przystanek komunikacji dalekobieżnej do wysiadania i wsiadania znajduje się przy drodze krajowej nr 25 i jest oddalony od muzeum o ok. 550 m. Z dworca PKS w Kaliszu autobus jedzie ok. 20 min. bez przesiadek.

Wszelkie potrzebne informacje oraz pomoc można uzyskać w kasie biletowej znajdującej się w dworku. Osoby z dysfunkcją słuchu mogą porozumiewać się z pracownikiem poprzez pismo.

W dworku jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową mają dostęp do parku i obiektów budownictwa drewnianego w skansenie. Wejście do chat możliwe jest przy zastosowaniu mobilnej platformy przystosowanej do wózków inwalidzkich. Wizytę należy wcześniej zgłosić pod nr tel. 062 769 12 65 lub 669 996 518 w celu rozłożenia platformy. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy. Trasa pokonywana na wózku inwalidzkim na terenie parku jest dogodna, ścieżki spacerowe są utwardzone.

Pies asystujący jest na terenie muzeum mile widziany.

Osoby niepełnosprawne uprawnione są do wykupienia biletu ulgowego.

Większe grupy osób poruszających się na wózkach prosimy o wcześniejszą informację dotyczącą zamiaru wizyty.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo