Biblioteka

tel.: (62) 757 16 08

W związku z remontem MOZK
zbiory biblioteki są udostępniane
po uprzednim umówieniu.

Księgozbiór w muzealnej bibliotece jest gromadzony od samego początku działania muzeum. Samodzielna biblioteka w strukturze muzeum została wyodrębniona dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Jej obecny zbiór tworzą książki gromadzone dawniej oraz nowe pozycje pochodzące z bieżących zakupów, darów oraz pozyskiwane drogą wymiany pomiędzy różnymi muzeami, bibliotekami i innymi instytucjami kulturalnymi.

Biblioteka ukierunkowana jest na gromadzenie wydawnictw naukowych i popularno-naukowych, które poświęcone są dziedzinom reprezentowanym w muzeum - archeologii, etnografii, historii sztuki (polskiej i obcej, w tym liczne wydawnictwa albumowe), historii i naukom pomocniczych historii jak: numizmatyce, heraldyce, genealogii, sfragistyce, falerystyce oraz muzealnictwu i konserwacji zabytków. Biblioteka posiada również wydawnictwa zwarte i czasopisma dotyczące historii Kalisza i regionu.

Do najcenniejszych pozycji trzeba zaliczyć roczniki prasy kaliskiej z XIX i XX wieku takie jak „Kaliszanin”, „Gazeta Kaliska” i „Kurier Kaliski”. Wśród XX-wiecznej prasy znajdują się roczniki „Dziennika Departamentu Kaliskiego”, „Dziennika Urzędowego Województwa Kaliskiego” oraz „Dziennika Urzędowego Guberni Kaliskiej”. Bogaty i cenny zbiór stanowią calisiana oraz literatura dotycząca historycznej ziemi kaliskiej.

Znaczną część księgozbioru stanowią katalogi wystaw i zbiorów największych muzeów i galerii sztuki w Polsce. Reprezentatywny jest także zbiór monografii poświęconych miejscowościom z kaliskiego, pozycje dotyczące architektury i sztuki oraz etnografii regionu.

W zbiorach biblioteki znajduje się również 574 starodruków i inkunabułów (w części pochodzące z księgozbiorów A. Parczewskiego, ks. J. Sobczyńskiego i Leopoldów z Rzepiszewa). Są to dzieła teologiczne, filozoficzne, historyczne i o tematyce prawnej.

Księgozbiór liczy 11.251 pozycji inwentarzowych, w tym 8.739 druków zwartych i 2.331 czasopism.

Biblioteka służy zarówno pracownikom muzeum, jak i szerokiemu gronu odbiorców zainteresowanych historią Kalisza i regionu.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo