Ceny biletów

Cennik obowiązuje od dnia 09.12.2023 r. 

 

Wysokość opłat za zwiedzanie w oddziałach:

1. MOZK, ul. Kościuszki 12, Kalisz 

 • normalny - 20,00 zł.
 • ulgowy - 12,00 zł.
 • wycieczkowy - 10,00 zł.
 • rodzinny - 30,00 zł.
 • bilet usługi przewodnickiej - 30,00 zł. 

 2. Oddział Literacki - Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie

 • normalny -10,00 zł.
 • ulgowy - 8,00 zł. 
 • wycieczkowy - 8,00 zł. 
 • szkolny - 6,00 zł. 
 • rodzinny - 20,00 zł. 
 • bilet usługi przewodnickiej - 35,00 zł. 

 

4. Oddział Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu

 • normalny - 10,00 zł.
 • ulgowy – 8,00 zł.
 • wycieczkowy - 8,00 zł.
 • szkolny - 6,00 zł. 
 • rodzinny - 20,00 zł. 
 • bilet usługi przewodnickiej w języku polskim - 35,00 zł.
 • bilet usługi przewodnickiej w języku angielskim - 45,00 zł.

 
Dniem wolnym od opłat za wstęp do Muzeum jest sobota. Wtorek w Rezerwacie Archeologicznym i Dworku Marii Dąbrowskiej. Wstęp wolny nie obejmuje zwiedzania w grupach z przewodnikiem. 

Rodzaje biletów

normalny - przysługuje osobom powyżej 18 roku życia

ulgowy - opłata ulgowa przysługuje, za okazaniem stosownych dokumentów uprawniających do zniżki, następującym osobom:

1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;

2. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami;

3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych;

4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.

wycieczkowy - przysługuje grupom zorganizowanym powyżej 15 osób

szkolny - przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i artystycznych oraz studentom i słuchaczom studiów doktoranckich zwiedzającym w grupach zorganizowanych powyżej 15 osób

rodzinny - przysługuje grupom składającym się maksymalnie z 6 osób, w tym co najmniej jeden dorosły i pięcioro dzieci powyżej 7 roku życia lub dwójka dorosłych i czwórka dzieci powyżej 7 roku życia

bilet usługi przewodnickiej - umożliwia zwiedzanie z przewodnikiem muzealnym, możliwy do wykupienia zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Dostępny w języku polskim i w języku angielskim po wcześniejszej rezerwacji.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum przysługuje:

1.  osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2.  pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3.  członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4.  posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
5.  dzieciom do lat 7.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo