Ceny biletów

Cennik obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2016 r.

Niedziela jest dniem nieodpłatnego zwiedzania we wszystkich oddziałach muzeum.

Wysokość opłat za zwiedzanie w oddziałach:

 1. MOZK, ul. Kościuszki 12, Kalisz
 2. Oddział Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza
 3. Oddział Literacki - Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie
 • normalny - 5,00 PLN
 • ulgowy - 3,00 PLN
 • wycieczkowy - 4,00 PLN
 • szkolny - 3,00 PLN
 • rodzinny - 7,00 PLN

Wysokość opłat za zwiedzanie w oddziale Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu

 • normalny - 7,00 PLN
 • ulgowy - 5,00 PLN
 • wycieczkowy - 5,00 PLN
 • szkolny - 4,00 PLN
 • rodzinny - 12,00 PLN

Bilety specjalne (obowiązują we wszystkich oddziałach)

 • bilet łączony - 10,00 PLN
 • karta roczna indywidualna - 20,00 PLN
 • karta roczna rodzinna - 30,00 PLN
 • bilet usługi przewodnickiej w języku polskim - 25,00 PLN
 • bilet usługi przewodnickiej w języku angielskim - 30,00 PLN

Rodzaje biletów

 • normalny - przysługuje osobom powyżej 18 roku życia
 • ulgowy - opłata ulgowa przysługuje, za okazaniem stosownych dokumentów uprawniających do zniżki, następującym osobom:
  1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;
  2. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami;
  3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych;
  4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.
 • wycieczkowy - przysługuje grupom zorganizowanym powyżej 15 osób
 • szkolny - przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i artystycznych oraz studentom i słuchaczom studiów doktoranckich zwiedzającym w grupach zorganizowanych powyżej 15 osób
 • rodzinny - przysługuje grupom składającym się maksymalnie z 6 osób, w tym co najmniej jeden dorosły i pięcioro dzieci powyżej 7 roku życia lub dwójka dorosłych i czwórka dzieci powyżej 7 roku życia
 • bilet łączony - upoważnia do zwiedzania w jednym tygodniu wszystkich oddziałów muzeum, ważny od dnia zakupienia do najbliższej niedzieli
 • karta roczna indywidualna - upoważnia do nieograniczonego wstępu do wszystkich oddziałów muzeum w jednym roku kalendarzowym, także na wydarzenia specjalne
 • karta roczna rodzinna - upoważnia do nieograniczonego wstępu do wszystkich oddziałów muzeum w jednym roku kalendarzowym dla dwóch osób dorosłych oraz maksymalnie czwórki dzieci, także na wydarzenia specjalne
 • bilet usługi przewodnickiej - umożliwia zwiedzanie z przewodnikiem muzealnym, możliwy do wykupienia zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Dostępny w języku polskim i w języku angielskim po wcześniejszej rezerwacji.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum przysługuje:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
 5. dzieciom do lat 7.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo