EtnoAkcja Dokumentacja!

Jeśli interesujesz się kulturą ludową i leży ci na sercu los przedmiotów dołącz do naszego projektu!

Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa poprzez dokumentowanie zabytków kultury tradycyjnej ziemi kaliskiej przez samych mieszkańców. Uczestnikami zadania będą wolontariusze, w szczególności osoby będące swoistymi depozytariuszami lokalnych tradycji kultury ludowej takie jak: członkinie KGW, członkowie OSP, opiekunowie izb pamięci, regionaliści, nauczyciele w szkołach wiejskich, ale zapraszamy każdą osobę, której energia i troska o nasze dziedzictwo może być spożytkowana w projekcie.

Wolontariusze wezmą udział w warsztatach, które wyposażą je w wiedzę na temat dokumentacji dziedzictwa i narzędzia badawcze. Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na warsztaty!

Wolontariusze będą samodzielnie dokumentowa lokalne zabytki kultury tradycyjnej będące w posiadaniu mieszkańców w swoich wsiach. Wyniki ich poszukiwań zamieścimy na stronie internetowej projektu w formie katalogu zabytków.

Zapraszamy do udziału osoby z gmin wiejskich powiatu kaliskiego: Blizanów, Stawiszyn, Mycielin, Ceków Kolonia, Lisków, Żelazków, Koźminek, Szczytniki, Godziesze, Brzeziny.

Nabór trwa do 10 lipca do godz. 15:00. Wystarczy przesłać do muzeum maila na adres biuro@muzeumwkaliszu.pl z deklaracją udziału w projekcie. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 15 lipca w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2019. EtnoPolska.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo