Etnograficzne badanie terenowe na Zawodziu i w Russowie

W drugim tygodniu maja (od 7 do 11 maja) realizowane są etnograficzne badania terenowe. Studenci i pracownicy z poznańskiego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej we współpracy z Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej będą realizować projekt „Społeczność lokalna w działaniu: zarządzanie dziedzictwem kulturowym”. Studenci będą przeprowadzać wywiady i ankiety z mieszkańcami Russowa oraz Zawodzia. Podczas swoich badań będą prosili mieszkańców o wskazanie najlepszych ich zdaniem form współpracy kaliskiego muzeum (i jego oddziałów) z mieszkańcami wsi oraz kaliskiej dzielnicy bezpośrednio sąsiadującej z Rezerwatem Archeologicznym na Zawodziu. Zagadnienie partycypacji społecznej to w ciągu ostatnich kilku lat bardzo ważny temat. Wiele instytucji kultury w kraju i na świecie zaprasza mieszkańców do czynnego współtworzenia kolekcji muzealnych, wystaw i wydarzeń, w tym także edukacyjnych. Poznańscy badacze na zakończenie przygotują raport wraz z rekomendacjami, który zaprezentują na konferencji podsumowującej projekt w czerwcu 2018 roku. Będzie on dostępny w Internecie dla wszystkich zainteresowanych. Przez cały okres pobytu w Kaliszu i okolicach będą prowadzić bloga, na którym na bieżąco będą relacjonować swoje działania i na bieżąco dzielić refleksjami. Adres bloga: www.kalisz2018.blogspot.com. Warto dodać, że poznańscy etnografowie nie pierwszy raz odwiedzają kaliskie. Od lat 50. XX wieku prowadzone były badania – najpierw pod kierunkiem Prof. Józefa Burszty, a potem pod kierunkiem Prof. Bogusława Linette (etnomuzykologa). W zbiorach Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty można znaleźć archiwalne fotografie m.ni. z dawnej wsi Dobrzec, Bogdaj czy Russowa. http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl/archive?main=Kalisz&page=1

 

Poznańscy studenci przebywają w Kaliszu pod naukową opieką dr hab. profesor UAM Anny Weroniki Brzezińskiej 

 

fot. Anna Weronika Brzezińska

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo