Etnografowie w terenie

  • Wystawa "Etnografowie w terenie" - fot. 1 - MOZK

    Wystawa "Etnografowie w terenie" - fot. 1 - MOZK

Kuratorzy: dr hab. prof. UAP Izabela Kowalczyk (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Wojciech Zjawiony

Autorki projektu "Cyfrowe archiwum im. Józefa Burszty": dr Agata Stanisz (UAM), dr Anna Weronika Brzezińska (UAM)

"Etnografowie w terenie" to wystawa archiwalnych fotografii zgromadzonych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i stanowi integralną część projektu realizowanego przez UAM w Poznaniu, mającego na celu digitalizację wszystkich audiowizualnych zasobów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej pt. "Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty".

Materiały archiwalne IEiAK obejmują dokumentację fotograficzną powstałą w latach 1950-1980. Są to unikalne dokumenty fotograficzne, przede wszystkim z terenów Wielkopolski, dokumentujące ówczesny wiejski oraz małomiasteczkowy krajobraz kulturowy. Na wystawę składa się 100 fotografii czarno-białych, wybranych i opracowanych merytorycznie przez kuratorkę, historyczkę i krytyczkę sztuki, dr hab. Izabelę Kowalczyk, której pozaetnograficzna perspektywa gwarantuje nowe spojrzenie na dokument etnograficzny.

Wystawa zrealizowana została dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Dziedzictwo Kulturowe - Kultura Ludowa) z ramienia Fundacji Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych KEJ (projekt: "100 fotografii w setną rocznicę urodzin prof. Józefa Burszty").

Fotografie z zbiorów Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty.

  • Wystawa "Etnografowie w terenie" - fot. 2 - MOZK

    Wystawa "Etnografowie w terenie" - fot. 2 - MOZK

  • Wystawa "Etnografowie w terenie" - fot. 3 - MOZK

    Wystawa "Etnografowie w terenie" - fot. 3 - MOZK

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo