Festyn Archeologiczny dla szkół

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 27 kwietnia zaprosiło szkoły na drugą edycję Festynu Archeologicznego „Zawodzie-Podgrodzie”.

FOTORELACJA Z WYDARZENIA NA NASZYM PROFILU FB...

To jedyne w Kaliszu wydarzenie edukacyjne popularyzujące historię, stworzone specjalnie z myślą o placówkach oświatowych powiatu. 27 kwietnia w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu rzemieślnicy-rekonstruktorzy otworzyli swoje kramy, by poprowadzić lekcje "żywej historii".

Każda lekcja lub warsztat trwał 30 minut. Koszt uczestnictwa w pojedynczym warsztacie wynosi 1 zł za osobę.


Lekcje do wyboru: 

 • Kowalstwo z Danielem Ludoszą Kozakiewiczem – jednym z najznamienitszych rzemieślników kowalskich. Na jego stanowisku będzie można dowiedzieć się wszystkiego o obróbce metalu dawnymi metodami. Uczestnicy będą mogli wykazać się tężyzną fizyczną w obsłudze miechów kowalskich.
 • Garncarstwo z Valerym Zinkewichem – pochodzącym z Białorusi najbieglejszym w sztuce lepienia garnków dawnymi metodami. Pod jego kierunkiem uczestnicy zrobią własne kubeczki.
 • Muzyka ze Stanisławem Ditonusem Mazurkiem – znakomitym muzykiem i twórcą replik instrumentów. Rzemieślnik zabierze dzieci w podróż przez świat dawnych dźwięków ilustrowany grą na replikach zabytków archeologicznych
 • Farbiarstwo z Justyną Ludwińską – Czy średniowiecze było szaro-bure czyli opowieść o świecie kolorów sprzed tysiąca lat z wykorzystaniem replik dawnych naczyń i barwników.
 • Ciesielstwo z Jackiem Tesławskim – Rzemieślnik opowie, jak posługiwano się siekierą, ciosłem i dłutem, pokaże różne gatunki drewna i ich zastosowanie.
 • Rybactwo z Michałem Ostrowskim – specjalistą od dawnych narzędzi połowowych. Gawędziarz, który zabierze dzieci w świat trzymetrowych jesiotrów, wyjaśni co to takiego wiersza i oścień oraz nauczy, jak uszyć sieć z lnu, wełny lub konopi.
 • Bursztynnictwo z Erykiem Popkiewiczem - znakomitym archeologiem z Torunia. W drugim pokoleniu bursztynnik. Odkryje przed zwiedzającymi świat słowiańskiego jantaru, rodzaje bursztynu i metody jego obróbki. Opowie o szlakach handlowych oraz zdradzi dlaczego to właśnie z bursztynu wykonywano podróbki szklanych paciorków. 
 • Tkactwo z Magdą Greberską – najtańszym materiałem w średniowieczu była wełna. Skąd ją brano? Jak robiono nici i materiał? Uczestnicy nauczą się tkać na drewnianych bardach.
 • Mały archeolog z Leszkiem Ziąbką – poprzez zabawę poznamy warsztat archeologa. Piaskownica to wykop archeologiczny, gdzie przy wykorzystaniu sprzętu badawczego: łopaty, szpachelki, pędzelka poszukamy zabytków archeologicznych- skarbów, które ukryte są w piasku. Najwytrwalsi mogą znaleźć naczynia, metalowe przedmioty codziennego użytku, kopie monet lub innych cennych przedmiotów. Każde znalezisko będzie punktowane, a w nagrodę można będzie uzyskać certyfikat archeologa-odkrywcy.
 • Warsztat średniowiecznego drukarza (drukarstwo, sfragistyka, drzeworyt) - Dzieje pisma i książki, czyli przekrój materiałów piśmienniczych od czasów najdawniejszych do repliki prasy drukarskiej Gutenberga. Kancelaria z dokumentami i pieczęciami. Bibliofilskie, drukowane typograficznie kopie dawnych dokumentów (lokacyjne, przywileje itp.), opatrzone odpowiednimi pieczęciami. Drzeworyt. Odtworzona pracownia drzeworytnicza, ok. 400 klocków drukarskich o pełnym historycznym przekroju czasowym.
 • Warsztat rogownika – igielniki, grzebienie, groty, ozdoby. Możliwość wykonania niewielkiej ozdoby z rogu lub kości przez nielicznych turystów pod okiem rzemieślnika.

Dodatkową atrakcją będzie spotkanie z wojownikami pochodzącymi z trzech epok kluczowych dla dziejów Kalisza. Na specjalnie przygotowanych stoiskach lekcji historycznych będą udzielali:

 • Rzymscy legioniści
 • Słowiańscy wojowie
 • Średniowieczni rycerze

 

W programie festynu również konkursy sprawnościowe z nagrodami!

Gorąco zapraszamy przedszkola i szkoły!

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo