II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich - zwycięzcy

Druga edycja Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Południowej Wielkopolski odbyła się 25 maja w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Organizatorem turnieju było Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej przy współpracy Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Turniej patronatem objął wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Odbyły się następujące konkurencje: kulinarna, muzyczna, rękodzielnicza i sprawnościowa. W trakcie turnieju wystąpiły zespoły: „Swojacy z Moszczanki”, „Biadkowianki” oraz „Lutogniewiacy”. Były z nami także Tańce Blisko Ziemi.

Konkurencje oceniało jury w składzie: Anna Weronika Brzezińska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Teresa Palacz – kierownik Oddziału Wielkopolskiego Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Elżbieta Kaczmarek – emerytowana dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz regionalista Mateusz Halak.

  • I miejsce nagroda główna - Koło Gospodyń Wiejskich w Głuszynie, które otrzymało bon o wartości 3 tys. zł na zakupy sprzętu AGD ufundowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz bilety do kina Kino Cinema 3d Kalisz, statuetkę oraz dyplom.
  • II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Wojciechowo, Kalisz, Poland, które otrzymało bon o wartości 2 tys. zł na zakupy sprzętu AGD ufundowany przez CEKO Sery z Goliszewa, statuetkę oraz dyplom.
  • III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich we Wtórku, które otrzymało bon o wartości 1 tys. zł na zakupy sprzętu AGD ufundowany przez Fabryka Wyrobów Runowych Runotex S.A., statuetkę oraz dyplom.

 

  • Zwycięzcą konkurencji kulinarnej jest Koło Gospodyń Wiejskich w Rusku, które otrzymało sprzęt AGD ufundowany przez Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej oraz upominek od firmy JAKO Sp. z o.o.
  • Zwycięzcą konkurencji muzycznej jest Koło Gospodyń Wiejskich w Głuszynie, które otrzymało sprzęt AGD ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Jarocinie oraz upominek od firmy JAKO Sp. z o.o.
  • Zwycięzcą konkurencji rękodzielniczej jest Koło Gospodyń Wiejskich w Sołectwo Wierzbno gmina Odolanów, które otrzymało sprzęt AGD ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Krotoszynie oraz upominek od firmy JAKO Sp. z o.o.
  • Zwycięzcą konkurencji sprawnościowej jest Koło Gospodyń Wiejskich w Głogowa, które otrzymało sprzęt AGD ufundowany przez Godziesze Wielkie oraz upominek od firmy JAKO Sp. z o.o.

Każde koło uczestniczące w turnieju otrzymało ponadto upominki ufundowane przez firmy: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Wydawnictwo Martel, Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A., Galeria Tęcza oraz wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego

Fot. Zbigniew Kańczukowski


***

Celem turnieju jest popularyzowanie kultury ludowej Południowej Wielkopolski, ochrona i dokumentacja najcenniejszych tradycji regionalnych w dziedzinie kultury ludowej, folkloru i twórczości nieprofesjonalnej, a takze możliwość spotkania się kontynuatorów kultury ludowej w celu wymiany doświadczeń oraz dbałość o międzypokoleniowy przekaz lokalnych tradycji.

W turnieju mogły brać udział wyłącznie Koła Gospodyń Wiejskich posiadające osobowość prawną (KRS) działające na terenie powiatów: jarocińskiego, pleszewskiego, krotoszyńskiego, kaliskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego i kępińskiego. Dopuszczalne jest uczestnictwo KGW działających w strukturze innych podmiotów posiadających osobowość prawną takich jak: Kółko Rolnicze, OSP, ośrodek kultury, gmina.

 

Lista KGW biorących udział w turnieju:

1. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Stara Obra

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Kuźni

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Głuszynie

4. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich BUKOWIANKI w Bukownicy

5. Koło Gospodyń Wiejskich w Przygodzicach,

6. Koło Gospodyń Wiejskich w Lewkowie

7. Koło Gospodyń Wiejskich w Kołątajewie

8. Koło Gospodyń Wiejskich w Głogowej

9. Koło Gospodyń Wiejskich w Sobótce

10. Koło Gospodyń Wiejskich w Kwiatkowie

11. Koło Gospodyń Wiejskich w Daniszynie „Daniszynianki”

12. Koło Gospodyń Wiejskich we Wtórku

13. Koło Gospodyń Wiejskich w Czekanowie

14. Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbnie

15. Koło Gospodyń Wiejskich w Goli

16. Koło Gospodyń Wiejskich w Łowęcicach

17. Koło Gospodyń Wiejskich w Panience

18. Koło Gospodyń Wiejskich w Rusku

19. Koło Gospodyń Wiejskich w Kotlinie

20. Koło Gospodyń Wiejskich w Sławoszewie

21. Koło Gospodyń Wiejskich w Wojciechowie

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo