Informacja o nieudzieleniu zamówienia na usługi społeczne "Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne"

Kalisz, dnia 30.12.2020 r.

 

Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne pn: "Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne  w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałach"

 

Działając na podstawie art.138 o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu informuje o nieudzieleniu zamówienia w w/w postępowaniu.

 

Załącznik: Skan ogłoszenia w formacie PDF

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo