Kaliszanie na dawnej fotografii

W Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej od 28 marca 2018 roku można było oglądać wystawę pt. „Kaliszanie na dawnej fotografii”.

W zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej znajduje się ponad pięćset zabytkowych fotografii, w tym około dwustu wykonanych w dawnych kaliskich zakładach fotograficznych. Najstarsze portrety Kaliszan „zdjęte zostały” w latach 60. XIX w. Są to fotografie typu carte de visite odbite na papierze albuminowym wykonane w atelier fotograficznym. Na wystawie pokazane zostaną portrety z takich dziewiętnastowiecznych zakładów jak: Bette, Boretti, Ekert, S. Fingethut, Fingerhut, Hübner, Iłowiecka, Müller, Raczyński, Sattler, Wolski i Zewald. Krajobrazu kaliskiej fotografii dopełnią fotografie wykonane po 1900 r. m.in. w zakładach fotograficznych Banaszkiewicza, Bibricha, Engela, Jackowskiego, Makowieckiego, Mikunickiego, Polańskiego, Rajskiego czy Zajączkowskiego.

Oprócz fotografii na wystawie obejrzeć można również zabytkowe aparaty fotograficzne oraz pogłębić wiedzę o dawnych technikach fotograficznych.

Otwarcie wystawy nastąpiło 28 marca (środa) o godz. 17:00 w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej przy ul. Kościuszki 12. Można ją było zwiedzać do 25 maja.

 

Więcej fotografii na naszym profilu FB...

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo