Kapsuła czasu dla przyszłych pokoleń - dołóż coś od siebie

22 marca br. w remontowanym budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej wmurowana zostanie "kapsuła czasu". Zachęcamy wszystkich Kaliszan do włączenia się w akcję zbierania "przesyłek do przyszłości". Możesz dodać co tylko chcesz, np. rodzinne zdjęcie, filmik z przyjaciółmi, list do przyszłości, rysunek.

Prosimy o nadsyłanie materiałów w formie elektronicznej na adres e-mail stachyra@muzeumwkaliszu.pl w termini do 21 marca br. Większe pliki, np. filmowe prosimy o wysyłanie poprzez WeTransfer na powyższy adres e-mail.

Materiały na papierze można również przynosić do biura muzeum (ul. Chopina 23, pokój 203), gdzie pomożemy je zeskanować.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   Ogłoszenie: konkurs na stanowisko dyrektora

Script logo