Kiermasz Książki w muzeum - 2018

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza na kiermasz książek używanych pochodzących z muzealnej biblioteki.

Biblioteka w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej ukierunkowana jest na gromadzenie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych, które poświęcone są dziedzinom reprezentowanym w muzeum - archeologii, etnografii, historii sztuki, historii i naukom pomocniczych historii takim jak: numizmatyka, heraldyka, genealogia, sfragistyka, falerystyka oraz muzealnictwu i konserwacji zabytków. Biblioteka posiada również wydawnictwa zwarte i czasopisma dotyczące historii Kalisza i regionu.

Do najcenniejszych pozycji można zaliczyć roczniki prasy kaliskiej z XIX i XX wieku takie jak: „Kaliszanin”, „Gazeta Kaliska” i „Kurier Kaliski”. Wśród XX-wiecznej prasy znajdują się roczniki „Dziennika Departamentu Kaliskiego”, „Dziennika Urzędowego Województwa Kaliskiego” oraz „Dziennika Urzędowego Guberni Kaliskiej”. Bogaty i cenny zbiór stanowią calisiana oraz literatura dotycząca historycznej ziemi kaliskiej.

Biblioteka służy zarówno pracownikom muzeum, jak i szerokiemu gronu odbiorców zainteresowanych historią Kalisza i regionu.

Gromadzone od wielu lat zbiory liczą obecnie 11.251 pozycji inwentarzowych, w tym 8.739 druków zwartych i 2.331 czasopism. Liczne dublety oraz książki, które nie odpowiadają profilowi naszej biblioteki, mogą znaleźć nowych właścicieli dzięki organizowanemu kiermaszowi książki. Wśród oferowanych pozycji znajdują się albumy o sztuce, przewodniki, książki historyczne (szczególnie wiele związanych z siłami zbrojnymi) oraz pozycje popularnonaukowe zarówno z zakresu sztuki, jak i historii.

Każda książka kosztuje tylko 1 zł!

Kiermasz odbędzie się 18 grudnia w godz. od 10:00 w holu Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy ul. Kościuszki 12.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo