Konkurs "Tradycyjne kosze wielkanocne" rozstrzygnięty

14 kwietnia 2019 roku w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie miało miejsce podsumowanie konkursu na "Tradycyjne kosze wielkanocne" i rozdanie nagród. Tego dnia odbyła się tam również Wielkanoc u Dąbrowskiej.

 

Konkurs został zorganizowany przez  Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu iskierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu kaliskiego. Przeprowadzono go w Oddziale Literackim Dworeku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Na konkurs dostarczono 14 prac z 7 szkół, a jego rozstrzygnięcia  dokonano z podziałem na konkurs drużynowy i indywidualny, w dwóch kategoriach wiekowych: od 7 do 10 lat oraz od 11 do 15 lat.

Główną nagrodę w konkursie drużynowym stanowiły Vouchery na  wejście do Rezerwatu Archeologicznego w Kaliszu-Zawodziu. W konkursie indywidualnym przyznano nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo Martel, a także MOZK. Dla wszystkich uczestników przewidziano pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

 

Szkoły, które przystąpiły do konkursu drużynowego:

w kategorii lat od 7 do 10 lat:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie
2. Szkoła Podstawowa  w Skarszewie.

 

w kategorii lat 11 do 15 lat:

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie,
4. Szkoła Podstawowa w Goliszewie,
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie.

 

Uczennice i uczniowie, którzy przystąpili do konkursu indywidualnie:

w kategorii lat od 7 do 10 lat:

1. Weronika Kaźmierczak - Szkoła Podstawowa w Ciepielewie, lat 9,
2. Angelika Włodarska Szkoła Podstawowa w Ciepielewie, lat 9,
3. Marta Górniak - Szkoła Podstawowa w Russowie, lat 8,
4. Dominika Papierska - Szkoła Podstawowa w Ciepielewie, lat 8,
5. Justyna Ciesielska - Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej, lat 10,
6. Agata Ciesielska - Szkoła Podstawowa w  Tłokini Wielkiej, lat 7.

 

w kategorii lat 11 do 15 lat:

1. Mateusz Grzeliński - Szkoła Podstawowa w Moskurni, lat 11,
2. Szymon Miklas - Szkoła Podstawowa  w Ciepielewie, lat 11.

 

Oceny prac konkursowych dokonała komisja w składzie:

Krystyna Langa – przedstawicielka zajmująca się rękodzielnictwem,
Michał Miklas – edukator w oddziale Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie,
Grażyna Przybylska – kierownik oddziału Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie.

Oceny dokonano  pod kątem estetyki wykonania oraz obecności elementów zawartych w dostarczonych pracach,  które są charakterystyczne dla kultywowanej tradycji kosza wielkanocnego.

 

Komisja postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Główną nagrodę w konkursie drużynowym w kategorii lat od 7 do 10 lat otrzymała: Szkoła Podstawowa w Skarszewie.

Główną nagrodę w konkursie drużynowym w kategorii lat 11 do 15 lat otrzymała: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie.

 

Główną nagrodę w konkursie indywidualnym w kategorii lat od 7 do 10 lat otrzymała: Agata Ciesielska - Szkoła Podstawowa w  Tłokini Wielkiej, lat 7.

Główną nagrodę w konkursie indywidualnym w kategorii lat 11 do 15 lat otrzymał: Mateusz Grzeliński - Szkoła Podstawowa w Moskurni, lat 11.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu wszystkie prace będą eksponowane na wystawie czasowej w Oddziale MOZK – Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie do 5 maja 2019 r.

 

****

 

TRADYCYJNE KOSZE WIELKANOCNE

Regulamin knkursu

 

Organizator:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

 

Miejsce: 

Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie 

Russów 49

62-817 Żelazków

Tel.: 62 769 12 65

Zgłoszenia udziału w konkursie: 

22 marca – 12 kwietnia 2019 r.

Dostarczenie wykonanych koszy wielkanocnych: 

w dniach 08 – 12 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie wyników:

14 kwietnia 2019 r. podczas wydarzenia „Wielkanoc u Dąbrowskiej” o godzinie 17: 00

Wystawa „Tradycyjne kosze wielkanocne” w muzeum w Russowie:

14 kwietnia – 5 maja 2019 r.

 

 

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

2. Konkurs „Tradycyjne kosze wielkanocne” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu kaliskiego.                      

3. Celem konkursu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego z tradycją obchodzenia Świąt Wielkanocnych, a zwłaszcza z obrzędowością święcenia koszy.

4. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie i prezentacja w wyznaczonym przez organizatora terminie i miejscu tradycyjnego  kosza do „święconki”.

5. Kosze oceniane będą z podziałem na dwie kategorie wiekowe:

od 7 do 10 lat

od 11 do 15 lat

6. Dostarczone przez uczestników Konkursu kosze oceniane będą pod kątem zachowania tradycji w ich przygotowaniu pod względem zwartych w nich elementów charakterystycznych dla kultywowanej tradycji kosza wielkanocnego oraz estetyki.

7. Kosz wielkanocny nie może zawierać artykułów spożywczych. 

8. Kosz może zawierać tylko i wyłącznie materiały trwałe oraz elementy rękodzieła. 

9. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane drogą telefoniczną pod nr 62 769 12 65 w dniach od 22 marca do 12 kwietnia br. 

10. Kosze należy dostarczyć na miejsce organizacji Konkursu w dniach od 8 do 12 kwietnia 2019 r.

11. Ocena wykonanych koszy nastąpi w miejscu organizacji konkursu w dniu 14 kwietnia 2019 r. 

12. Podsumowanie konkursu oraz ogłoszenie wyników odbędzie się 14 kwietnia 2019 r. o godzinie 17:00 podczas wydarzenia „Wielkanoc u Dąbrowskiej”.

13. Organizator przewiduje nagrody. 

14. Kosze konkursowe będą prezentowane na wystawie czasowej w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie w dniach 14 kwietnia – 5 maja 2019 r.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo