Mazowiecka 7 - do 19 marca

Wystawa "Mazowiecka 7" przenosi nas na 5 piętro kamienicy, pod najbardziej znany adres Tadeusza i Barbary Kulisiewiczów. Po raz pierwszy opowiadamy, nie o artyście, lecz o jego sąsiadach. Na piętrze znajdowały się cztery mieszkania od numeru 10 do 13. Przeszukując archiwum artysty udało się odnaleźć listy od jego sąsiadów. Z ich treści wyłania się fascynująca opowieść o minionych czasach lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Mieszkający na tym samym piętrze ludzie - rodzina Sandlerów - pod numerem nr 11, Marceli Stark, nr mieszkania 13, Zofia Dembińska z córką Haliną (nr 10) - okazali się niezwykle ciekawymi, należącymi do warszawskiej elity postaciami. Ilość zachowanej korespondencji i zawarta w niej treść ukazuje bardzo bliskie relacje łączące lokatorów piętra.  

Historie poszczególnych osób przeplatają się z dziejami  kraju. Po wydarzeniach marca 68, rodzina Sandlerów, pochodzenia żydowskiego, podobnie jak wiele tysięcy innych Żydów, podjęła trudną decyzję o emigracji z kraju. Przed podobnym wyborem stanął również Marceli Stark, który mimo propozycji wyjazdu postanowił zostać w Polsce. Listy pokazują życie codzienne mieszkańców, które do łatwego w tamtych latach nie należało. Borykano się z ciągłym brakiem towarów w sklepach, życie towarzyskie jednak kwitło, ludzie byli otwarci i spragnieni wzajemnego towarzystwa. Bywali u siebie, spędzali razem święta, wspierali się wzajemnie, wiedzieli o swoich problemach i troskach. Mieli wspólnych znajomych. Jak mówi dzisiaj pani Halina Kmiotek, jedyna żyjąca z sąsiadek: „byliśmy jak rodzina”.                        

Całość przedstawionego materiału tworzy opowieść o przyjaźni, relacjach sąsiedzkich, wzajemnej pomocy i życzliwości. Dodatkowego kolorytu wystawie nadają przedstawione z archiwum artysty różnego rodzaju dokumenty z tamtych lat jak: zaproszenia, wizytówki, notatki, książeczki opłat, pokwitowania, recepty, gazety, bilety, kartki z życzeniami…

Wystawę można oglądać od 18 grudnia do 19 marca 2021 r. w Centrum Rysunki i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu Oddziale MOZK, przy ul. Kolegialnej 4 (wejście od ul. Łaziennej). 

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo