Nabór kandydatów na stanowisko edukatora w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie - zakończony

 Kalisz, dnia 16 stycznia 2019 r.

 

 

Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

edukatora w oddziale Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie

 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

  • Przygotowywanie konspektów lekcji muzealnych.
  • Prowadzenie lekcji muzealnych.
  • Współtworzenie wystaw i innych wydarzeń muzealnych.
  • Oprowadzenie po ekspozycji.
  • Bieżąca opieka nad ekspozycją.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  • Zatrudnienie na pełny etat na okres próbny.
  • Wymagania niezbędne:
  • Wykształcenie wyższe z zakresu historii lub historii sztuki lub etnografii.
  • Biegła obsługa komputera i pakietu Office.
  • Znajomość języka angielskiego.

 

Wskazane wymagania dodatkowe:

Doświadczenie w organizacji wystaw.

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - podpisane odręcznie.

Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

Podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”.

Dokumenty potwierdzające dodatkowe wykształcenie, doświadczenie i umiejętności.

 

Kandydaci powinni dostarczyć aplikację osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 31.01.2019 r. na adres:

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

z dopiskiem na kopercie: Nabór kandydatów na stanowisko edukatora

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 Informacja RODO

 

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12 NIP 618-10-45-706 REGON 000639512

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, lub email: biuro@muzeumwkaliszu.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, lub email: b.tokarek@muzeumwkaliszu.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w zakresie realizowania statutowych zadań Administratora.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej na temat naszej Polityki prywatności dowiedzą się Państwo z naszej strony https://www.muzeumwkaliszu.pl/ w zakładce polityka prywatności.

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo