Nabór kandydatów na stanowisko merytoryczne w Dziale archeologii - na zastępstwo - zakończony

Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

merytoryczne w Dziale archeologii

na zastępstwo

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Inwentaryzacja zbiorów archeologicznych
 • Opracowywanie muzealiów archeologicznych
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu archeologii
 • Prowadzenie kwerend muzealnych
 • Współpraca przy realizacji wystaw czasowych
 • Współpraca przy redakcji wydawnictw muzealnych
 • Udział w wydarzeniach organizowanych przez muzeum

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Zatrudnienie na pełny etat na zastępstwo do 31.12.2019 r.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku archeologia
 • Biegła obsługa komputera i pakietu Office

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy w muzeum.
 • Doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu popularyzacji ochrony zbiorów archeologicznych.
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - podpisane odręcznie
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • Dokumenty potwierdzające dodatkowe wykształcenie, doświadczenie i umiejętności

Kandydaci powinni dostarczyć aplikację osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 26.07.2019 r. na adres: 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

ul. Chopina 23, pokój 203

62-800 Kalisz

z dopiskiem na kopercie: „Archeolog”

 

Prosimy o dołączenie klauzuli w CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12 NIP 618-10-45-706 REGON 000639512.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, lub email: biuro@muzeumwkaliszu.pl.

Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów rekrutacji na stanowisko merytoryczne w Dziale Archeologii.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, lub email: b.tokarek@muzeumwkaliszu.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w zakresie realizowania statutowych zadań Administratora

 W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Więcej na temat naszej Polityki prywatności dowiedzą się Państwo z naszej strony https://www.muzeumwkaliszu.pl/ w zakładce polityka prywatności.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo