Nabór kandydatów na stanowisko specjalistki / specjalisty ds. digitalizacji zbiorów - zakończony

Kalisz, dnia 10 października 2022 r.

Dyrektorka Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

specjalistki/specjalisty ds. digitalizacji zbiorów – na zastępstwo

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Digitalizacja zbiorów na papierze, tworzenie cyfrowych odwzorowań zabytków - skanowanie
 • Wprowadzenie cyfrowych odwzorowań zabytków do portalu Muzea Wielkopolski oraz POLONA
 • Opisywanie metadanych cyfrowych odwzorowań zabytków
 • Udostępnianie cyfrowych odwzorowań zabytków na zamówienie
 • Katalogowanie cyfrowych odwzorowań zabytków

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • Zatrudnienie na pełny etat na zastępstwo – 1,5 roku. Z możliwością przedłużenia na stałe.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Biegła obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych.

Pożądane wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w tworzeniu cyfrowych odwzorowań zabytków.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny.

 

Kandydaci powinni dostarczyć elektronicznie na adres: biuro@muzeumwkaliszu.pl do 14 października 2022 r.

 

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12 NIP 618-10-45-706 REGON 000639512.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, lub email: biuro@muzeumwkaliszu.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, lub email: kadry@muzeumwkaliszu.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w zakresie realizowania statutowych zadań Administratora

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Więcej na temat naszej Polityki prywatności dowiedzą się Państwo z naszej strony https://www.muzeumwkaliszu.pl/ w zakładce polityka prywatności.

 

Informacja RODO

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12 NIP 618-10-45-706 REGON 000639512

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, lub email: biuro@muzeumwkaliszu.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, lub email: b.tokarek@muzeumwkaliszu.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w zakresie realizowania statutowych zadań Administratora.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej na temat naszej Polityki prywatności dowiedzą się Państwo z naszej strony https://www.muzeumwkaliszu.pl/ w zakładce polityka prywatności.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo