Nabór kandydatów na stanowisko zastępczyni / zastępcy głównej księgowej - zakończony

Kalisz, 7 maja 2021 r.Dyrektorka Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

zastępczyni/zastępcy głównej księgowej

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 1. Prowadzenie rachunkowości muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w celu prawidłowego i terminowego regulowania zobowiązań muzeum.

 3. Wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym muzeum.

 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.

 5. Dokonywanie analiz wykorzystania środków budżetowych.

 6. Pełnienie obowiązków głównej księgowej w razie jej nieobecności.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Zatrudnienie na pełny etat na okres próbny.

Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

 2. Co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w dziale księgowości sektora finansów publicznych.

 3. Biegła znajomość programów: MS Office, Symfonia.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisane odręcznie.

 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie i umiejętności.

Kandydatki i kandydaci powinni przesłać aplikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@muzeumwkaliszu.pl do dnia 21.05.2021 r. do godz. 15:00.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12 NIP 618-10-45-706 REGON 000639512.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, lub email: biuro@muzeumwkaliszu.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, lub email: b.tokarek@muzeumwkaliszu.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w zakresie realizowania statutowych zadań Administratora

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Więcej na temat naszej Polityki prywatności dowiedzą się Państwo z naszej strony https://www.muzeumwkaliszu.pl/ w zakładce polityka prywatności.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo